Loading...

Prehľadný a systematický abecedný snár

A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  Ľ  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 

P

  Radšej nepokračuj v začatej veci, doba ti nežičí.
príjemný :  Budeš mať úctu.
padať alebo vidieť niekoho padať :  Realizovanie určitého zámeru sa asi pribrzdí.
vidieť :  V nejakej veci budete odkázaní na pomoc iných ľudí.
  Nebezpečenstvo, ktoré vás očakáva, ľahko prekonáte svojou odvahou.
použiť :  Veľká udalosť, ktorú plánujete, sa podarí len ak ju uskutočníte v ďalšom šťastnom období.
vidieť :  Bezdôvodne sa vystavíte nebezpečenstvu.
vidieť viacero parašutistov :  Znamená predzvesť masových hnutí v krajine.
zvysoka :  Veľmi sa preceňuješ.
zo schodov :  Utrpíš finančnú škodu.
do priekopy :  Asi ťa budú trápiť nejaké klebety.
  Pravdepodobne niečo vyhráš.
  Neurčité dobré znamenie.
  Asi ťa veľmi vyčerpá boj proti silám, ktoré sa ťa usilujú zničiť.
byť ním :  Budete závislí od nemilosrdných ľudí.
hádať sa s ním :  Nejakým klamstvom budete poškodený.
vlastniť paholkov :  Ste obklopení nevernými osobami.
vidieť :  Poukazuje na podvod.
  Niekto ťa sklame svojou nespoľahlivosťou.
  Šťastie máš na dosah ruky.
  Možno koniec lásky.
  Ľudia si vás budú málo vážiť.
  Prekonáte ťažkosti.
nájsť :  Zabránite krádeži.
vidieť :  Budete okradnutí.
  Sen vyvolá momentálne ťažká situácia, vždy nasleduje zlé prebudenie.
bývať v ňom :  Zažijete zlý pád alebo ťažké prebudenie.
zdediť :  Dostanete sa do problémov alebo ťažkej situácie.
vidieť :  Znamená stratu osobnej slobody.
zdržiavať sa v ňom :  Dostanete sa do závislosti od druhého človeka.
  Dostaneš sa do nádherného prostredia.
vlastniť :  Budeš závislý od iných.
rozboriť :  Stratíš dobré postavenie.
dostať oko dar :  Zažiješ radostné dni.
piecť :  Ľahké podujatie, ale bez dlhého trvania.
  Nemusíš si robiť veľa starostí, všetko sa dobre skončí.
  Vyvoláš veľké pohoršenie.
  Ak sa nespamätáš, stratíš úctu a vážnosť.
predávať :  Máte zlé úmysly voči druhým ľuďom.
rozliať :  Varovanie pred ľahkomyseľným krokom, ktorý chcete urobiť.
vidieť, piť :  Vlastným zavinením utrpíte škodu.
prázdna :  Vo vážnych veciach nebudeš dosť rozhodný.
s farbami :  Buď láskavý o pozorný k trpiacim.
  Sexuálny symbol, sen odráža prianie, sníva sa hlavne ženám.
byť ňou bitý :  Dostanete príučku, aj keď nemusí byť zaslúžená.
vidieť :  Varovanie pred nespoľahlivosťou iných ľudí.
zlomiť :  Znamená konflikty, rozbroje.
  Buď rozvážny, lebo tvoj nepriateľ je silnejší, ako sa nazdávaš.
biť niekoho ňou :  Svojou pravdou získaš prevahu nad neprajníkmi.
turistická :  Nespoliehaj sa natoľko na pomoc a podporu iných.
opierať sa o ňu :  Potrápi ťa choroba.
  Zahoríš veľkou láskou.
  Chápe sa ako sexuálny symbol, zdôrazňuje mužskú silu, často sa sníva ženám.
izbová palma :  Asi budeš nespokojný s vývojom určitej záležitosti.
vidieť vonku :  Splní sa vám dávne želanie.
háj :  Šťastie tvoj dom nikdy neopustí.
  Uskutočníte nejaký plán alebo prácu.
vidieť, stavať :  Znamená radosť z pokrokov.
vidieť pomník nejakej osobnosti :  V práci postúpite vlastnou zásluhou.
vidieť pomník známeho :  Budete sa podieľať na úspechu niekoho iného.
vidieť svoj pomník :  Zosmiešnite sa.
  Pozvú ťa na slávnosť.
jesť :  Nauč sa trpieť bez reptania.
piecť :  Povrchnosť ťa pripraví o šľachetné srdce.
zamestnávateľ :  Budete mať dobrý príjem.
byť vznešeným :  Budete znášať urážky.
dobre oblečený :  Ľudia sa ťa budú snažiť pokoriť.
hrať :  Veritelia sa znovu ozvú.
  Prežiješ veľkú radosť s deťmi.
nosiť :  Napriek nepriateľským útokom dosiahnete svoj cieľ.
vidieť :  Dávajte si pozor na zle zmýšľajúceho nepriateľa.
vidieť obrnený voz :  Ukryte sa do bezpečia pred zlomyseľným človekom.
viezť sa v obrnenom voze :  Pripomína nemilú povinnosť, ktorá na človeka ťažko dolieha.
  Ľudia pochopia, že nie si príliš zásadový.
  Je chápaná ako sexuálny symbol, vzťahuje sa k podväzku. Tento sen vyjadrujúci priania.
podväzok :  Znamená milostné šťastie.
stratiť :  Chvíle milostných radovánok sa narušia alebo budú mať za následok nepokojné dni.
vidieť :  Značí šťastné milenecké chvíle.
  Zrada, klebety, nedorozumenia.
  Znak vnútornej premeny, prvý stupeň je dosiahnutý.
vziať si ju za ženu :  Prísľub dobrej domácnosti.
túžiť aby sa stala vašou ženou :  Prídete vhod.
uraziť ju nevhodnou poznámkou :  Budete potrestaní.
zostať pannou :  Prináša odriekanie.
vidieť ju :  Skúška sa ti dobre podarí.
s kvetinami na hlave :  Ľudia sa ti budú klaňať.
oženiť sa s ňou :  Máš zabezpečenú budúcnosť.
Panna Mária :  Väčšinou dobré znamenie. Tiež možno nájdeš pomoc a ochranu v nebezpečenstve.
bozkávať ju :  Chráň sa sklamania.
vidieť, navštíviť :  Zažijete niečo desivé, ale nebude to mať žiadne následky.
šaty :  Lepšie by sa ti viedlo, keby si sa nestrácal v maličkostiach.
  Využiješ priaznivé okolnosti a dosiahneš svoj cieľ.
prenasleduje alebo napadne vás :  Budú vás ohovárať.
skrotiť ho :  V určitom ohľade si odpočiniete.
vidieť :  Varovanie pred falošnými ľuďmi.
  Asi budeš svedkom ako z nejakého nesváru vznikne veľké nepriateľstvo.
  Znak úplne otvorenej sexuality bez akéhokoľvek
vidieť :  Stretnete starých známych.
  Vášnivo sa pustíš do uskutočnenia veľkých myšlienok.
  Chráň sa samoľúbosti.
vidieť, počuť rozprávať :  Niekto prezradí vaše tajomstvo.
vidieť :  Vaša chyba vám bude odpustená a budete ušetrený od nepríjemných následkov.
  Prinesieš šťastie ľuďom, ktorí o tebe nezmýšľajú dobre.
  Je nutné vybaviť si nejakú neuzavretú vec.
papierne :  Znova získate to, o čo ste prišli.
popísať :  Určitá súkromná záležitosť vás vnútorne veľmi zamestná.
roztrhať alebo spáliť :  S nejakou vecou spravíte krátky proces.
strihať :  Znamená rozchod, rozpad.
vidieť iných písať :  Zamestnáva vás cudzia záležitosť.
vidieť kopy papierov alebo nepopísaných listov :  Závažnú rolu zohrá dôležitá písomnosť.
vidieť popísané listy alebo kopy papierov :  Znamená veľa bezpredmetnej korešpondencie.
vidieť role papierov :  Predzvesť veľkého procesu - biely papier znamená výhru, farebný prehru.
  Buď opatrnejší, lebo utrpíš stratu.
biely :  Budú sa ti musieť ospravedlňovať.
čierny :  Chystajú sa ťa zosmiešniť.
popísať :  Tvoja nádej sa splní.
rezať :  Svoj cieľ dosiahneš, ak budeš húževnatejší.
roztrhať :  Zvíťazíš nad ľuďmi, ktorí ťa chceli ponížiť.
lietajúci vo vzduchu :  Znenávidíš človeka, ktorého si mal rád.
  Dostaneš hosťa, ktorý naruší pokoj tvojho domu.
  Znepokoja ťa štipľavé, zlomyseľné reči.
  Svedčí o materiálnom postoji, ktorý dáva prednosť prospechu pred vlastnou túžbou.
dostať :  Pre slobodných: skoré zasnúbenie alebo svadba. Pre ženatých a vydaté: budete sa musieť podrobiť vôli partnera.
dreváky :  Hrozí vám, že sa stanete svojvoľnými.
kupovať :  Urobíte nejakú hlúposť.
nosiť :  Čakajte nepríjemnú domácu scénu.
vidieť :  Nenechajte sa ovládať niekým iným.
  Nepríjemnosti.
vidieť šťastný pár :  Budete sa cítiť nešťastní.
  Keď sa dopustíš chyby, nevychvaľuj sa svojimi cnosťami.
nad hrncom :  Radosť a spokojnosť v dome.
zo stroja :  Odcestuješ k príbuzným.
vidieť :  Vaša práca vykonaná s čestným úsilím bola márna.
vidieť paru z lokomotívy :  Robíte si príliš veľké plány.
vyparujúca sa voda na sporáku alebo kameňoch :  Naznačuje nezhody v rodine.
  Nedaruj veľkodušne svoje šťastie, lebo si pripravíš veľké utrpenie.
  Budeš úspešne pokračovať v začatom diele.
  Zradia ťa priatelia.
  V boji buď tvrdší, ale k priateľom maj vždy otvorené srdce.
darovať :  Úsilie o priazeň druhého bude korunované úspechom.
dostať do daru alebo privoňať :  Niekto pred vami niečo skrýva.
kupovať, voňať sa :  Túžite získať priazeň druhého, ale nedokážete skryť svoje slabosti a chyby.
  Vyjadruje túžbu po odreagovaní a pokoji.
prechádzať sa :  Čaká vás nejaká oslava, dostanete sa do styku s priateľskými ľuďmi.
vidieť :  Sľubuje blahobytných priateľov.
vidieť :  Obľúbiš si samotu.
prechádzať sa v ňom :  Túžiš po láske.
bez lavičiek :  Tvoj život sa zmení.
vidieť :  Vydáte sa na cestu.
viezť sa na parníku :  Vaša situácia sa zlepší.
  Pôjdeš za hlasom svojej túžby, ale ani v diaľke nenájdeš pokoj a zmier.
sedieť v ňom :  Po veľkej námahe dosiahnete svoj cieľ, avšak zistíte že sa neoplatí.
  V hľadaní šťastia nepopúšťaj zo svojej horlivosti.
  V hľadaní šťastia nepopúšťaj zo svojej horlivosti.
nosiť :  Trápi vás pocit menejcennosti.
vidieť :  Nenechajte sa oklamať.
  Ak nechceš byť sklamaný, snívaj iba s otvorenými očami.
nosiť ju :  Za svojím šťastím musíš ísť cieľavedomejšie.
  Nikto nemôže povedať, že je šťastný, pokiaľ to šťastie naozaj neprežije.
mať nasadené :  Nehodnoť ženy podľa úsmevu.
vidieť u iných :  Prekvapujúca zmena.
  Obava manžela alebo milenca, ktorý sa podceňuje.
vidieť :  Nešťastné manželstvo alebo láska.
  Ujasníte si nutné východisko.
pasová kontrola :  Budete mať obmedzenú slobodu pohybu.
vidieť cudzí :  Budete mať problémy s úradmi alebo starosti v súvislosti s cestou niekoho iného.
vidieť vlastný :  Vydáte sa na cestu.
  Usiluj sa, aby si bol spokojný sám so sebou.
nosiť :  Príliš pohodlne rozmýšľaš.
nájsť :  Odvolajú slová, ktorými ti krivdili a verejne vyhlásia, že si mal pravdu.
stratiť :  Pre skrivodlivosť strácaj priateľov.
  Atribút moci, ktorý platí ako erotický symbol v snoch žien i mužov.
nájsť :  Získate si dôveru nejakého človeka.
nosiť :  Predzvesť skorého spojenia.
stratiť :  Nedbalosť v nejakom zámere.
vidieť poškodený :  Znamená nešťastie.
vidieť starý :  Znamená márnu snahu.
vidieť zlatý :  Je symbolom úspechu.
turecký :  Trpíš sebaklamom.
dostať sa do nej :  Zostaneš slobodný, ale pocit slobody nezískaš.
na myši :  Daj si pozor na falošnosť a zákernosť.
na myši - vidieť ju prázdnu :  Niekto sa usiluje nastaviť vám pascu.
dostať sa do nej :  Zamilujete sa do človeka, ktorý nie je hodný vašej lásky.
chytiť do nej niekoho :  Splní sa vám niečo, na čo ste dlho čakali.
osídlo :  Varovný sen, ktorý treba brať do úvahy.
osídlo vidieť :  Znamená to, že ste v bezpečí.
farbiť :  Ľudí znepokojujú tvoje nepriame úmysly.
vidieť :  Vyhneš sa nástrahe, ktorú ti pripravuje tvoj neprajník.
niečo :  Nepúšťaj sa do nečestných veci.
vidieť :  Pokročíte v ťažkej veci.
zdvihnúť proti niekomu :  Túžite stáť v popredí.
vidieť zovretú pred svojou tvárou :  Nejaký nepriateľ chystá nepríjemné prekvapenie.
zovrieť ruku v päsť :  Znamená spory.
  Budeš sa musieť brániť.
jesť :  Ak budete pri všetkom dodržiavať správnu mieru, čaká vás zdravie a pohoda.
pripravovať :  Spravíte si nejakú radosť.
vidieť :  Čaká vás nejaká zábava.
  Pri starostlivosti o rodinu si na seba beriete veľa starostí.
bez stáda :  Značí stratu majetku.
byť pastierom veľkého stáda :  Znamená dobré obchody.
byť pastierom malého stáda :  Znamená hmotné problémy.
byť pastierom husí a kačiek :  Budú vás ohovárať poza chrbát.
byť pastierom koní :  Zažijete nejakú divú radosť.
byť pastierom oviec :  Znamená príchod nevinných zábav.
byť pastierom hovädzieho dobytka :  Prinesie vám šťastie.
byť pastierom ošípaných :  Prinesie vám zisk.
vidieť, hovoriť s ním :  Objavíte nejaké dôležité tajomstvo.
vidieť pastiera so stádom :  Znamená majetkový prírastok.
bez stáda :  Podporíš ľudí, ale vďaky sa nedočkáš.
so stádom :  Budeš mat pokojný rodinný život.
s chudým dobytkom :  Navštívi ťa starosť a zármutok.
s kravami :  Dobre si osial, dobre budeš žať.
s kozami :  Snívaš o živote v prírode.
s volmi :  Budeš mať spor s tvrdohlavými ľuďmi.
s prasatami :  Kráčaš v ústrety šťastiu.
s husami :  Zbytočne sa ponižuješ.
s divými zvieratami :  Snaž sa ešte lepšie ovládnuť svoje vášne.
oviec :  Dočkáš so veľkého šťastia.
s píšťalkou :  Umáraš sa tajnou láskou.
pískať na nej :  ťa poteší správa z cudziny.
  Ak si poľnohospodár, čaká ťa veľká radosť.
  Obava z odhalenia nejakej slabosti.
mať boľačku na päte :  Ostatní zneužívajú vašu slabosť.
vidieť :  Neprináša nič dobrého.
boľavá :  Chystaj sa na cestu.
získať :  Napadne vám dobrá myšlienka, ktorú by ste mali uskutočniť.
zaoberať sa cudzím :  V istej záležitosti sa oneskoríte a utrpíte ujmu.
  Dožiješ so veľkého uznania.
ukradnúť :  Budeš prekonávať pocit menejcennosti.
  Zachrániš svojho odporcu, ktorý sa neskôr stane tvojím priateľom.
  Náboženstvo - viera je dôležitá. Má dôležitú úlohu.
  Postaraj sa, aby v tvojom dome vládol pokoj, poriadok a zmysel pre čestnosť.
  Znamená hľadanie novej cesty, ktorá bude úspešnejšia než tá doterajšia.
vidieť ho :  Stretnete sa s krásnou ženou, ktorá dokáže skryť svoju pýchu za láskavosť.
vidieť viac pávov :  Prídete do styku s vysoko postavenou osobou.
počuť ho kričať :  Buďte opatrní pri výzve ktorú dostanete.
pávie pero :  Znamená márnivosť.
počuť ho kričať :  Budeš mať nepríjemnosti.
ak rozťahuje krídla :  Tvoje záležitosti sa priaznivo vyriešia.
ak beží :  Budeš sa hrdiť cestou k váženým osobnostiam.
pávie pero :  Rád sa vynášaš nad svoje okolie.
  Šťastie sa ti ukáže až potom, keď samota vyčerpá všetky tvoje sily.
vidieť :  Skryte jemné vlákna, ktoré vás spájajú s inou osobou pred cudzími očami.
zničiť :  Vlastnou nedbalosťou si zničíte vlákna utkané medzi vami a inými.
  Zapletieš sa do nepríjemných záležitostí.
odstrániť :  Rozlúčiť sa s láskou a dočkáš sa iných radostí.
  Buďte opatrní pri kontakte so ženami.
vidieť :  Šťastie visí na hodvábnych nitkách.
  Dlho si čakal, ale predsa sa len dočkáš lepších čias.
križiak :  Úspech v práci zásadne zmení tvoj život.
ak sme ho zabili :  Čakajú ťa priaznivejšie chvíle, ale len po trpkých sklamaniach a dlhom odriekaní.
  Asi príde nejaká možnosť zárobku.
  Budú sa ti posmievať.
  Budete obmedzovaní v nejakom podujatí.
  Pozorne vyberaj medzi ženami, ktoré sa o teba uchádzajú.
  Symbol týkajúci sa potencie.
čistiť a zašpiniť sa pritom sadzami :  Vaša povesť utrpí v dôsledku ľúbostného alebo priateľského vzťahu.
čistiť rúru od pece a zašpiniť sa pritom sadzami :  Vaša povesť utrpí v dôsledku ľúbostného alebo priateľského vzťahu.
chcieť sa ohriať a zistiť, že je studená :  Čaká vás sklamanie v ľúbostných záležitostiach.
kúriť v peci :  Keď sa oheň rozhorieva, znamená to pekné časy doma, keď oheň nechce horieť, znamená to spory a hnev.
popáliť sa pri peci :  Ľúbostný vzťah vás privedie do veľkých ťažkostí.
vidieť studenú :  Predpovedá styky s nepriateľskými ľuďmi.
vidieť rúru od pece :  Potrvá ešte dlho, kým si nájdete pokojný a útulný domov.
zohrievať sa pri peci :  Nájdete človeka, ktorý vás bude mať rád.
vidieť rozkúrenú :  Nájdete útulný domov.
kúriť do nej :  Tvoje plány sa ti šťastne splnia.
vojsť do nej :  Budeš potrebovať viac odvahy a viery vo vlastné sily.
  Dostaneš dary, o akých sa ti nikdy ani nesnívalo.
pečatiť niečo :  Určitú vec dovediete do úspešného konca.
pečatný vosk alebo lak :  Budete mať veľa práce so zákazkami.
vidieť :  Neprináša nič dobrého.
pečatný prsteň :  Budú si ťa vážiť aj takí ľudia, ktorí ťa donedávna nenávideli.
chleba :  Blahobytný život ťa neopustí.
  Dávajte si pozor na svoje zdravie.
jesť pokazenú pečeň, vyhadzovať pečeň :  Zdravotné problémy, nevoľnosť, choroba.
vidieť, kupovať, variť alebo jesť :  Veľmi dobré na zdravie.
veci :  O úspechu v práci nemusíš vôbec pochybovať.
chlieb :  Znamená šťastie.
koláč :  Vaša situácia sa zmení k lepšiemu.
sladkosti :  Niektoré vaše želania sa splnia.
  Zbytočne neutrácaj peniaze, lebo čoskoro sa ti ohlási núdza.
huba :  Život ti spríjemní milý zážitok.
jesť :  Priaznivé obchody a zisky.
vidieť, pripravovať :  Čoskoro dostanete pozvanie.
knedličky :  Ak chceš niečo dosiahnuť, musíš byť pokojnejší.
jesť, pripravovať :  Čaká vás veľký zisk.
  Radšej nebuď ľahkomyseľný.
  Dokážeš úprimný vzťah a lásku k blížnemu.
  Budeš mať drobné starosti.
čistiť špinavý pekáč :  Budete spokojní s určitým podujatím.
vidieť na ohni pri príprave jedla :  Čaká na vás zisk.
vidieť prázdny :  Starosti vám začnú ubúdať.
  Máš možnosť, aby si zmenil svoj život k dobrému.
priateliť sa s ním :  Máš pred sebou veľmi dobrý rok.
ak sa na teba usmieva :  Tvoj dom nespozná biedu.
bez chleba :  Asi budeš musieť siahnuť na úspory.
  Spomienka na detstvo.
byť v pekárni :  Značí šťastie, úspech a spokojnosť.
pekárka :  Znamená pevné zdravie.
pekárstvo :  Budete mať požehnaný rok
vidieť :  Ubudne vám starostí.
pekárstvo :  Bezstarostný život.
  Zanedlho sa zbavíš veľkého trápenia.
dostať sa doň :  Hnev a mrzutosti.
vyslobodiť sa z neho :  Zachránite sa pred nejakým nebezpečenstvom.
bez čertov :  Tvoje výstrahy nikto neberie vážne.
byť v ňom :  Budete týraný nepriateľmi.
vidieť :  Znamená zmenu pomerov.
  S láskou zaobchádzaj jemne, lebo je veľmi krehká.
šľahať ju :  Dbaj, aby si vždy hovoril iba pravdu.
plná :  Vypracuješ sa k príjmom, ktoré ti zabezpečia blahobyt.
prázdna :  Tvoje želanie sa nesplní.
  Je symbolom existencie, nikto o ňu nechce prísť.
dostať ukradnutú peňaženku :  Istý človek z blízkeho okolia má zlé úmysly.
nájsť :  Odhalíte cudzie tajomstvo.
nájsť peňaženku s peniazmi :  Túžite prísť k peniazom bez práce, čo sa vám však nepodarí.
stratiť :  Vaše tajomstvo bude prezradené.
MTpeňaženka
  V mužských snoch symbolizujú výkonnosť v láske a živote, v ženských snoch znamenajú erotickú špekuláciu.
dať žobrákovi :  Čaká vás veľký zisk.
meniť :  Nestálosť v obchodovaní.
nájsť :  Ochránia vás pred veľkou stratou.
rátať :  Váš zárobok bude veľmi vysoký.
vidieť :  Čakajú vás veľké výdavky.
vidieť cudziu menu :  Chystáte sa pustiť do riskantného podujatia.
vyhrať :  Neveští to nič dobré.
vyplácať :  Dostanete odmenu.
zarábať :  Budete mať šťastie v láske.
dostať :  Rátal s menšou stratou.
nájsť :  Pokúsiš sa o šťastie v hre.
rátať :  Získaš vyššiu mzdu.
falošné :  Túžiš po veciach, ktoré ti nepatria.
vypožičať si :  Stratíš veľa z toho, čo máš.
vydať :  Dobré príjmy.
stratiť :  Prechodné straty sa ti obrátia na zisk.
vidieť, nájsť :  Znamená odhalenie cenného objavu.
čierne :  Budeš nešťastný.
biele :  Prestanú ťa upodozrievať.
ak lieta :  Splnia sa ti želania.
šklbať :  Dobrý zárobok alebo výhra.
ozdobné :  Budeš cestovať.
  Nebuď pôžitkárom.
vidieť :  Znamená mrzutosť.
kupovať :  Znamená dobré hospodárenie.
  Bohatstvo, pokoj, láska.
  Ak chceš, aby tvoje šťastie bolo pevnejšie, nesmieš bezdôvodne upodozrievať a žiarliť.
vidieť :  Čakajú vás zlé časy.
sliepka :  Zoznámiš sa s dobrou spoločnosťou.
  Hrozí ti veľké nebezpečenstvo.
šnúra :  Slzy šťastia a radosti.
  Znamenajú slzy.
  Zdanlivý lesk sľubuje len málo nádeje.
darovať :  Dobre myslený čin bude mať negatívnu odozvu.
dostať :  Vzácny dar prinesie trápenie a starosti.
nosiť :  Aj keď to tak navonok nevyzerá, budete vo vnútri trpieť.
vidieť :  Prináša slzy a plač.
  Vôbec netušíš, že sa ti posmievajú.
na písanie :  Dostaneš príjemnú správu.
za klobúkom :  Pôjdeš na ples.
  V sne sa odzrkadľuje pýcha. Iba biele perá sú symbolom nevinnosti a úsilia.
čierne :  Prinášajú dlhotrvajúci zármutok.
nosiť na klobúku :  Uspokojí sa vaša žiadostivosť.
ozdobiť sa ním :  Čaká na vás veľká cesta.
periny z peria :  Znamenajú mrzutosť.
kupovať periny z peria :  Znamenajú dobré hospodárenie.
písať perom :  Čoskoro dostanete dobrú správu.
pracovať s prachovkou z peria :  Znamená šťastný rodinný život.
vidieť biele :  Budete zbavený falošného podozrenia.
vidieť poletovať :  Šťastie sa len tak rýchlo nezjaví.
zdravé :  Očakávaj úspech.
krvácajúce :  Budú ťa ohovárať.
  Symbol erotických prianí. Farbu a srdcovú formu tiež treba brať ako symboly.
plné, červené alebo smejúce sa :  Znamená šťastie v láske alebo srdečné priateľstvo.
rúž :  Znemená hádku alebo nezhodu so ženou.
zavreté alebo stiahnuté :  Budú vám závidieť a nenávidieť vás.
hravý :  Niekto sa chce s tebou udobriť.
ktorý hryzie :  Nepríjemnosť pre stratené peniaze.
ak na niekoho útočí :  Prídeš do nebezpečenstva.
ak niekoho naháňa :  Dbaj, aby si vždy išiel iba správnou cestou.
ak breše :  Hnev a nevôľa v tvojom okolí.
zavíjajúci :  Hrozí ti ťažká choroba.
ak sa s ním hráš :  Pomeríš sa s nepriateľom.
besný :  Príliš veľa kriku a starostí v rodine.
ak ho dráždiš :  Tvoji neprajníci prejdú do útoku.
ak si ho uväzoval :  Daj pozor, v dome sú zlodeji.
ak si ho naháňal :  Znechucuješ ľudí, ktorí to s tebou myslia dobre.
čierny :  Ohovárajú ťa ľudia, ktorým dôveruješ.
biely :  Spoznáš niekoho, kto ti bude veľmi príjemný.
  Upozorňovanie inštinktu, normálnej reakcie želania a pudu, ktorá sa prejavuje v podobe psa.
napadnutie psom :  Treba byť opatrný.
pohryznutie psom :  Dávajte si pozor na choroby.
hrať sa s ním :  Prináša nevýhody a mrzutosť.
huckať psa na niekoho :  Očakávaj nepriateľstvo.
počuť štekať :  Buďte bdelí.
psia búda :  Vyjdete na mizinu.
vidieť biť sa psy :  Začnú rozbroje v kruhu rodiny kvôli dedičstvu.
vidieť bežať psa :  Značí darebáctvo.
biely pes :  Nadviažete príjemnú známosť.
čierny pes :  Váš priateľ vás zradí.
mŕtvy pes :  Asi sa pohybujete medzi nepriateľsky zmýšľajúcimi ľuďmi.
prítulný pes :  Niekto na vás chystá pascu.
zúrivý pes :  Neodôvodnená obava pred niečím.
zlý pes, ktorý hryzie :  Znamená podvod.
deti videli pestúnku :  Čakajte zlé správy.
mladé ženy videli pestúnku :  Túžite po materskom šťastí.
vidieť ju ako dojčí dieťa :  Čakajte veľký úspech.
  Nebaž za tým, čo dosiahli iní.
rozliať :  Vaša známosť sa rozpadne.
vidieť :  Nejaká známosť bude užitočná, no nie príjemná.
zapáliť, prilievať do ohňa :  Nebuďte ľahkomyseľní.
  Vydávate sa napospas nekalým špekuláciám.
  Nadriadení nebudú s tebou spokojní.
horiaca :  Musíš sa lepšie starať o svoje zdravie.
ostreľovaná :  Buď citlivejší k ľuďom a ich problémom.
  Znamená strach pred útokom a prekážkami.
vidieť :  Znamená nepriateľstvo.
rozostavaná :  Politická kríza v krajine.
rozbúraná :  Prináša smutné spomienky.
mať :  Šťastne sa oženíš.
počuť :  Znepokojujú ťa zvady u susedov.
zlámané :  Začneš vyhľadávať samotu.
  Zažiješ radostnú chvíľu.
v boku :  Daj pozor, aby si nepykal pre svoj nezriadený život.
  Čaká ťa šťastná pohoda.
  Vynárajú sa dávne spomienky a zážitky.
počuť :  Veselá pieseň znamená niečo príjemné, ak je pieseň smutná, mali by ste sa vyvarovať prílišnej bujarosti.
spievať smutnú pieseň :  Oddávate sa neužitočnému hĺbaniu.
spievať škaredú pieseň :  Nemáte čisté svedomie.
spievať veselú pieseň :  Máte čisté svedomie.
  Dostaneš správu, ktorá ťa nepoteší.
rozhadzovať :  Neisté finančné pomery.
suchý :  Očakávaj niečo zlého.
zmiešaný so zemou :  Zneužijú tvoju úprimnosť.
s cementom :  Pousiluj sa, aby rodina netrpelo núdzou.
  Je niečo ako pôda, ale mŕtvy, pretože mu chýba základ.
ležať v ňom :  Je ohrozená vaša existencia.
vidieť :  Značí neisté pomery.
piesočná búrka :  Zrúti sa to, čo ste doteraz dosiahli.
presýpacie hodiny :  Máte čisté svedomie.
  Príliš hazarduješ so svojím zdravím.
  Preruš styky so všetkými pätolizačmi.
  Pre chorých znamená uzdravenie, pre zdravých chorobu.
  Prekonáš starosti, kým dosiahneš svoj cieľ.
  Tvoje úsilie podporia vplyvní ľudia.
fabrika :  Budeš viesť svedomitý, statočný život.
  Sen má sexuálny až perverzný podtón.
tupá píla :  Neviete sa zbaviť človeka, ktorý je na obtiaž alebo vymaniť sa z bezútešného vzťahu.
píliť s ňou :  Zbavíte sa človeka, ktorý je vám na obtiaž.
vidieť :  Čaká vás rozchod, ktorý bude pre vás výhodou.
vidieť druhých pracovať s pílou :  Stratíte ostatných z dohľadu.
piliny :  Znamená nečestnosť.
osadzovačka :  Vykonáte dobrú prácu.
  Máš pevnú pôdu pod nohami. Choď vytrvale svojou cestou.
  Utvrdíte si svoje stanovisko.
drevo :  Pochvália ťa za usilovnosť.
železo :  Ťažká a namáhavá práca.
vidieť :  Napomenutie, že sa treba lepšie správať.
užívať :  Ak chceš získať, neváhaj.
robiť :  Dáš sa strhnúť zlými myšlienkami.
užívať (antikoncepčné) :  Budete musieť vyvodiť dôsledky z určitej chyby.
vidieť (antikoncepčné) :  Mali by ste napraviť chyby, ktoré ste vykonali.
  Budú ťa obťažovať klebetní susedia.
počuť spievať :  Očakávajte dobré posolstvo.
  Spor, do ktorého si sa dostal, sa šťastne skončí.
písať na ňom :  Budete mať úspech na nových cestách.
vidieť :  Vaše postoje sú príliš staromódne.
písať ním :  Čoskoro príde dobrá správa.
mať bez atramentu :  Odskáčete si vašu zábudlivosť.
vidieť :  Vybavte si dôležitý list.
  Zapletieš sa do chúlostivej situácie.
  Buď trpezlivý, tvoj osud sa čoskoro zmení.
  Nemali by ste zostať len pri dohodách.
  Neviažte sa priveľmi, aby ste to neskôr neľutovali.
počuť niekoho :  Ľudia si budú z teba robiť žarty. Ak ich chceš odzbrojiť, smej sa s nimi.
sám :  Mol by si so správať slušnejšie.
vidieť :  Ste maškrtný.
jesť :  Po niečom túžite, neviete však ešte celkom po čom.
piecť :  Oslava alebo zásnuby v kruhu rodiny.
  Bez prostriedkov sa k cieľu nedostaneš.
písať abecedu :  Dajte si veci do poriadku.
vidieť, učiť sa :  Domáce šťastie.
  Dôverným rozhovorom si získaš svojho šéfa.
  Asi budeš ľutovať svoje správanie.
hrať na nej :  Strachujete sa o blízkeho človeka.
vidieť niekoho hrať, počuť :  Varovanie pred nejakým nebezpečenstvom.
strieľať z nej :  Intrigy a ohováranie zo strany nepriateľa, ktorý sa bojí vystúpiť proti vám otvorene.
vidieť :  Spory a nepriateľstvo.
z fľaše :  Darmo sa snažíš ukrývať svoje tajomstvá.
  Upokojujúci sen vyjadrujúci túžbu.
z hrnca :  Nastanú chudobné časy.
z pohára alebo hrnčeka :  Vyzdravenie sa z choroby alebo blahobyt.
  Budeš sa cítiť mizerne.
  Je základ domu, symbol nôh a spodných partií tela.
nosiť z nej uhlie :  Značí pokoj v dome.
vidieť :  Nazhromaždíte si veľké úspory.
sedieť v tmavej pivnici :  Nepríjemnosti a neúspechy vás neminú.
vstúpiť do nej :  Čokoľvek podnikneš skončí sa úspechom.
ak sa z nej nemôžeš dostať :  Vždy mysli aj na následky.
  Rozrastie sa vám majetok.
vidieť :  Čaká vás radostná nálada.
piť z neho :  Potrebujete rozptýlenie.
  Pivo spolu s medovinou je symbolom pokoja a zdravia.
piť :  Zárobok, zdravie, dobrá pohoda.
rozliať :  Svadba a krstiny.
piť s niekým :  Máte dobrých priateľov.
  Máš úprimnú lásku, snaž sa ju udržať.
darovať :  V láske by ste nemali byť taký váhaví.
dostať :  Máte tajného ctiteľa.
vidieť kvitnúcu :  Postretne vás šťastie v láske.
vidieť zvädnutú :  Náklonnosť ochladne.
zlomiť :  Láska vyprchá.
byť na nej, keď sa prevrhne :  Pre uskutočnenie vášho plánu prinesiete príliš veľké obete.
byť na nej v búrke :  Len za predpokladu veľkých obetí budete môcť uskutočniť vaše plány.
plaviť sa :  Veľké plány budete môcť uskutočniť vďaka mimoriadnej príležitosti alebo priaznivým okolnostiam.
plaviť sa v bezvetrí :  Váš veľkolepý plán sa nedá uskutočniť.
vidieť kotviacu :  Veľkolepé plány do budúcnosti.
vidieť s napätými plachtami v bezvetrí :  Nepriaznivé obdobie na uskutočnenie plánov.
vidieť plaviť sa so spustenými plachtami :  Priaznivé obdobie na uskutočnenie plánov.
vidieť prevrhnúť sa :  Určitý plán sa časom ukáže ako neuskutočniteľný.
vidieť v búrke :  Nejaké nepriaznivé okolnosti vás asi budú brzdiť pri uskutočňovaní zámerov.
posteľná :  Chystaj sa privítať nevestu.
na lodi :  Šťastie ti veľmi žičí.
v búrke :  Ešte si potrpíš. kým sa dostaneš k cieľu.
odnášaná vetrom :  Ešte netušíš, že šťastie sa začína s tebou lúčiť.
vidieť veľkú (prestieradlo) :  Znamená vážne ochorenie niekoho z blízkych alebo vás.
  Ako blesk z jasného neba príde k tebe prekvapujúci chýr.
vidieť :  Niečo vás rozčúli.
  Máš pred sebou týždne šťastia a radosti.
  Prísľub smiechu v bdelom stave.
  Znamená trvalé šťastie.
vidieť rozkvitnuté :  V istej veci máte poslednú nádej.
roztrhaný nosiť :  Budú mať s tebou súcit.
stratiť :  Narobíš si starosti.
veľký :  Budeš mať zármutok.
dostať :  Máš pred sebou niekoľko spokojných dní.
stratiť :  Budeš mať smolu.
niečo :  Chudoba.
uskutočniť :  Prináša peniaze.
dostať :  Dostanete účet.
hrubé :  Dostanete výbavu.
jemné :  Čaká vás blahobyt.
biele :  Začína sa pre vás priaznivé obdobie.
špinavé a roztrhané :  V práci sa vám nebude dariť.
vlastniť :  Prísľub peňazí a všetkého dobrého.
vyrábať :  Úspech v práci.
vidieť niekoho :  Aj v tých najnepriaznivejších podmienkach si zachováš duševnú rovnováhu.
a dostať sa k cieľu :  Čakajú ťa pocty a uznania.
a nedostať sa k cieľu :  Budú ťa podvádzať.
a byť ohrozený búrkou :  prekonať veľa prekážok.
a bojovať s rybou :  Ohrozuje ťa bezprávie.
a utopiť sa :  Iba pomocou ľsti zvíťazíš nad nečestnými nepriateľmi.
a bojovať s človekom :  Vyslobodíš sa z nástrahy, ktorú ti pripravili.
v kalnej vode :  Vlastným pričinením sa dostaneš zo zlej situácie.
v čistej vode :  V krátkom čase ti niekto pomôže.
vo vlnobití :  V boji proti svojim nepriateľom zdoláš veľa ťažkých prekážok.
a niekoho zachránil :  Pokladajú ťa za veľmi šľachetného človeka, lebo tvoja láska k blížnemu nepozná hraníc.
a byť napádaný zvieratami :  pokojný život narušujú klebety.
sám plávať :  Prepracujete sa k cieľu.
vidieť plávať iných :  Istú vec musíte prerokovať s inými.
  Dostaneš príjemnú správu od milovanej osoby.
  V krátkej dobre príchod dobrého priateľa.
  Musíš byť úprimnejší k ľuďom, ktorí si ťa vážia a ctia.
  Budeš mať veselú spoločnosť.
vidieť :  Zmena v blízkej budúcnosti.
  Ak nechceš zažiť sklamanie, nesnívaj toľko o nedosiahnuteľných veciach.
vidieť, spracovávať :  Človek sa vysiľuje bezcennými vecami.
navštíviť :  Hľadáte zábavu.
tancovať na ňom :  Čakajú vás skoré zásnuby.
  Bojíte sa odhalenia vlastného vnútra.
  Starosti z nezriadeného života.
mať :  V kruhu učených ľudí zožnete úspech.
vidieť niekomu :  Prinesie zoznámenie s vážnym človekom.
  Pomôž si sám, lebo ľudia nemajú pre teba čas.
biela :  Predstavuje radosť.
dotýkať sa jej nežne :  Niekto vám bude oponovať.
mať hnedú či čiernu :  Máte zlé úmysly. U žien znamená cudzoložstvo.
žltá :  V istej veci ste príliš úzkostlivý.
  Keďže si príliš pomalý, z tvojich plánov majú úžitok iní.
vidieť :  Šťastný domov.
vidieť zničený :  Nedorozumenie a smola.
  Budeš trpieť pocitom menejcennosti.
vidieť :  Každá minca má dve strany.
sám pliesť :  Komplikovane vyriešiť jednoduchú vec.
vidieť :  Budete zatiahnutí do zdĺhavej veci.
dať :  I keď sa budete vzpierať nejakej veci, nepomôže vám to.
dostať :  Bude sa od vás očakávať, aby ste sa vystavili nebezpečenstvu za niekoho.
  Proces nemá vyhliadky na úspech.
vidieť, písať :  Zoznámite sa so spisovateľov, ktorý zohrá vo vašom živote významnú úlohu.
zbierať :  Šťastie ťa nezradí.
sladké :  V spoločnosti budeš veľmi obľúbený.
kyslé :  Dostaneš sa medzi nepríjemných ľudí.
kupovať :  Čo najrýchlejšie si nájdi lepšiu spoločnosť.
  Niet ti čo závidieť, z nepríjemností sa veľmi dlho nevymotáš.
  Týka sa nervového systému a nervov.
vidieť, byť poštípaný :  Ak budete húževnatý, dočkáte sa odmeny.
  Mal by si obmedziť svoje návštevy.
stavať :  Znamená istotu, bezpečnosť.
preliezať :  Z ťažkej situácie nájdeš východisko.
preskakovať :  Prekonáš menšie prekážky.
zrúcať :  Ochraňuj si lepšie svoj majetok.
  Ak vynaložíte veľké fyzické úsilie, môžete odstrániť všetky prekážky.
nemôcť preliezť na druhú stranu :  Určitý zámer sa vám nepodarí dosiahnuť v dôsledku vonkajších okolností. Ich zmena nie je vo vašej kompetencii.
liezť :  Prekonáte všetky prekážky.
preliezať a ostať visieť, zraniť sa alebo roztrhnúť si odev :  Síce dosiahnete svoj cieľ, no úspech ste si predstavovali inak.
vidieť :  Čaká vás nejaká prekážka.
  Máš pred sebou menšie starosti.
na vode :  Ohrozuje ťa nebezpečenstvo.
  Hrozí ti nehoda.
ranené :  Príliš ľahko vyslovuješ urážlivé slová.
jesť :  Naznačuje ľahšiu chorobu.
mať silné, zdravé :  V blízkom období vás čaká námaha.
mať slabé :  Na úlohu, ktorá vás čaká, ste ešte nedorástli.
jesť :  Znamená poškodené zdravie.
  Tvoje spojenie je trvalé a urobí ťa šťastným.
vidieť polámaný :  Zlé znamenie pre zamýšľanú úlohu.
vidieť :  Budete usilovní v práci.
  Musíš sa zriecť povrchného, pohodlného života.
  Ak budeš v samote hľadať krásu, nebudeš sa cítiť opustený.
byť ním, mať s ním kontakt :  Znemená dobré postavenie v práci.
na niekoho :  Prestavuje zlobu, značí finančnú újmu.
byť opľutý :  Znamená úspech a šťastie.
  Znova sa dočkáš nevďaku.
  Cítite nespokojnosť, hľadáte vysvetlenie stavu vecí.
cítiť :  Pomocou klamstva sa snažíte niekomu niečo predstierať.
variť na plyne :  Určitý sklon ochladne.
vidieť prasknúť balón naplnený plynom :  Niekto sa bude na vás hnevať.
plynové svetlo :  Odhalíš nejaké tajomstvo.
  Falošní priatelia ťa využívajú.
  Zdoláš prekážky a rýchlo postúpiš.
  Snové prekonanie monogamie. Vyjadrenie sexuálnej túžby.
byť na nej účastný :  Čaká vás radostná budúcnosť.
krásne :  Čakaj príjemné zážitky.
zlé :  Budeš mrzutý pre nepríjemnú správu.
  Znamená šťastie. Ak ho poslúchnete, prinesie vám šťastie v hre.
vidieť :  Uzatvorte stávku v lotérii.
horiaca :  Zdravie a dlhý život.
vidieť dohorievať :  Znepokoja ťa menšie škody.
ak prudko svieti :  Dbaj, aby si bol samostatnejší.
niesť :  V krátkom čase zistíš, že o lásku sa zbytočne neuchádzaš.
  Pravdepodobne vás čaká zmena vášho bytia.
niesť :  Asi vás niekto miluje.
pozorovať tanec s pochodňami :  Čaká vás veľa šťastia v cudzine.
vidieť :  Prezradia vám tajomstvo.
vidieť horiacu za jasného dňa :  Dosiahnete niečo, čo ste už takmer vzdali.
vidieť padať z neba :  Dozviete sa zlé správy.
vidieť planúť :  Vnesiete svetlo do tajomnej záležitosti.
zahasiť :  Rozpadnutie príjemného pomeru.
vidieť vyhasnutú :  Nesplnenie želaní a nádejí.
pochodňový sprievod :  Dočkáš sa uznania a cti. 10
  Zvíťazíš v ťažkom, vyčerpávajúcom boji.
jesť :  Ovplyvnia vás lichotníci.
rátať pomocou neho :  Nespoliehajte sa na ostatných ale len sami na seba.
vidieť :  V istej veci sa prerátate.
  Nájdete východisko zo zlej situácie.
vidieť, stýkať sa s ním :  Určitý človek bude od vás chcieť, aby ste skákali ako on píska.
  Pre dlhú chorobu stratíš peniaze i majetok.
nájsť :  Očakávajte nepríjemnosti.
podkúvať koňa :  Budete mať zabezpečenú starobu.
snímať koňovi podkovy :  Šťastie sa nedá vynútiť.
vidieť :  Vydáte sa na cestu.
pribiť :  Ľudia ti prajú skazu.
vidieť :  Rýchle zmeníš svoje rozhodnutie.
  Požívaš zaslúženú úctu.
  Znamená hľadanie obrazu seba samého alebo niekoho iného.
  Tvoje myšlienky získajú podporu.
niečo :  Tvoje zámery sa neuskutočnia.
  Sľubuje život v blahobyte.
  Nedúfaš nadarmo, napokon sa ti všetko podarí.
  Veľké a príjemné prekvapenie.
  Odstránite nepravdivé fámy.
  Stratíš voľačo, čo ti bolo cenné.
nachytať ho pri hre :  Za niečo sa niekomu pomstíte.
nechať sa nachytať ako podvodník :  Znamená dobrý postup.
stretnúť podvodníka :  Zažijete milostné dobrodružstvo.
  Znamená, že sa to deje i v živote. Keď hľadáte lásku, nájdete podvod, ak dúfate v čestnosť, buďte radšej opatrní.
byť ním :  Narastie vám majetok i peniaze.
byť s ním v kontakte :  Miniete veľa peňazí.
  Ľudia majú pred tebou tajnosti.
v nej zablúdiť :  Dostaneš sa na šikmú plochu.
viezť sa v nej :  V istej veci dospejete k inému výsledku než ste očakávali.
  Nerozhádž zo deň, čo by ti malo stačiť aj na zajtra.
piť z neho :  Priaznivý vývin situácie, v ktorej sa nachádzaš.
  Pohár predstavuje život. Jeho zachovanie znamená život a šťastie.
dostať do daru :  Dostanete dedičstvo.
odmietnuť pohár s nápojom :  Životný pád, zrútenie.
piť zo zlatého alebo strieborného pohára :  Prinesie vám vyzdravenie.
rozbiť ho :  Znemená chorobu.
  Sen prináša úľavu a uvoľnenie.
  Uvoľňuje potlačené pudy a priania.
  Máte čisté svedomie.
  Znemená nepokoj.
vidieť :  V rodine bude sobáš.
  Na nejaký čas duševne niečo odumrelo.
byť na cudzom pohrebe :  Váš priateľ sa dostane do problémov alebo nešťastia.
byť na pohrebe priateľov :  Znemená mrzutosť, pohoršenie.
byť na pohrebe neznámych :  Dostanete dedičstvo.
vidieť vlastný :  Vo všeobecnosti je to dobré znemenie.
vidieť pohreb nejakej osobnosti :  Rysuje sa politická zmena.
  Prírastok v rodine alebo rozmnoženie majetku.
pohrebný sprievod :  S uznaním budú hovoriť o tvojom šťastí.
od zvieraťa :  Znamená žiarlivosť.
vidieť :  Čaká vás úspech vďaka ochotnej pomoci niekoho iného.
viezť sa na nich :  Čaká vás náročná schôdza.
uzatvoriť :  Škoda alebo strata.
  Priprav sa, že budeš ponížený.
robiť :  Nevyhnete sa urážke.
vidieť niekoho kajať sa :  Znemená príchod zlých správ.
hľadať :  Ženieš sa za vidinami a zdanlivým šťastím.
kopať :  Za svojím cieľom choď rozvážne a opatrne.
nájsť :  Úspech ťa prekvapí tam, kde si ho nehľadal.
zhromažďovať :  Zbytočne sa trápiš.
stratiť :  Bojuj proti povrchnosti.
  Zamyslenie sa nad tým, či sa oplatí žiť.
hľadať ale nenájsť :  Ušetríte si hroziace sklamanie.
nájsť :  Ochudobnenie, veľká finančná alebo hmotná strata.
vidieť hľadačov pokladu :  Vo vašom okolí sa objaví zradca.
vidieť pokladnicu :  Nájdete si skvelých priateľov.
zakopať alebo skryť poklad :  Zradí vás dobrý priateľ.
vidieť :  Dajte si pozor, aby ste sa nezadĺžili.
mať prázdnu :  Splatíte dlh, o ktorom ste si mysleli, že sa nebude dať splatiť.
počítať, sčitovať :  Obmedzte svoje výdavky.
čítať v novinách o krádeži pokladne :  Buďte opatrní.
zostúpiť do podzemnej pokladne :  Dozviete sa tajomstvo.
plná :  Hrozí ti, že stratíš duševnú rovnováhu.
prázdna :  Tvoja situácia vzbudzuje súcit a poľutovanie.
prasa v nej :  Šťastie sa ti nevyhýba.
a v nej rybka z akvária :  Stratíš veľa peňazí.
ak ju vylamujú :  Snaž sa nebadane dosiahnuť svoj cieľ.
  Tvoje pomery sa zlepšia.
  Nie je o vás dobrá mienka.
vidieť :  Zlí ľudia ťa chcú zničiť.
vylomiť :  Každú nespravodlivosť si ťažko odpykáš.
  Neveľká, ale istá mzda.
si :  Tvrdohlavosť ťa veľmi poškodzuje.
  Znemená poníženie.
mať pokoj, oddychovať :  Nepokoj, prenasledovanie.
čistá :  Veľká o úprimná láska.
  Výhodné styky budeš musieť správne využiť.
na posteľ :  Povrchnosť je tvojím veľkým nepriateľom.
  no teba priaznivo zapôsobí.
  Všetko, čo robíš, rob až po dobrom uvážení.
  Mal by si krotiť svoje city.
  Ak trpíš a zriekaš sa, máš nádej na odmenu.
neúrodné :  Daj pozor, aby hnev a vášne neznehodnocovali tvoje dobré skutky.
nájsť na ňom cenné predmety :  Trápiš sa myšlienkami, ktoré sa ti nemôžu splniť.
nájsť na ňom zlé predmety :  Vždy si všetko starostlivo rozváž, lebo u teba je návrat nemožný.
  Poukazuje na budúcu činnosť.
ladom ležiace :  Stagnácia nejakého podniku.
orať :  Prinesie vám veľa práce.
siať, vysádzať, obrábať :  Predzvesť biedy a vojny.
spustnuté :  Naznačuje smutnú budúcnosť.
vidieť obilné :  Dosiahnete vrcholné šťastie.
zelenajúce sa :  Značí dobrý zárobok.
  Hrozí ti väzenie, nejaké uväznenie, prípadne možno len záchytka.
  Na tvojej ceste je veľa rozporov a mrzutostí.
  Dbajte na mravné zákony. Vzbura duše proti vlastnej ničomnosti.
mať s ňou niečo do činenia :  Obmedzovanie vám bude strpčovať život.
prijať jej pomoc :  Nepríjemná záležitosť nakoniec dopadne dobre i keď sa bude rozmazávať.
vidieť :  Varovanie pred nekorektnosťou.
volať ju ma pomoc :  Ak sa mienite s niekým vysporiadať, urobte to medzi štyrmi očami.
  Ak ju nemáte radi, znamená to že musíte niečo dokončiť až do trpkého konca.
vidieť, variť, jesť :  Čakajú vás bezstarostné dni.
jesť :  Nesmúť pri lúčení, lebo čoskoro budeš oslavovať stretnutie.
variť ju :  Spoliehaj sa viac na svoje sily ako na šťastné náhody.
presoliť ju :  Zapletú ťa do konfliktov.
ak z neho ubúda :  Budeš sa lúčiť so svojou milou.
ak pribúda :  Získaš vernú lásku.
  Čakaj bohatú úrodu v sade.
prevádzkovať :  Ste na správnej ceste čo sa týka istej veci.
vidieť ostatných zaoberať sa ním :  Mali by ste využiť šancu, ktorú vám ponúka osud.
  Radostný zážitok.
hovoriť s ním :  Ste ľahkomyseľní.
vidieť :  Netráp sa už, šťastie ťa určite neobíde.
byť ním :  Veľmi si ubližuješ keď nedbáš na rady a návrhy úprimných ľudí.
  Je symbolom plynúceho života. Ráno je mladosť, poludnie zrelosť, popoludnie znamená kráčať k priepasti, večer znamená blížiť sa ku koncu.
  Nebuď príliš pyšný, lebo svojou pýchou provokuješ pád.
  Veľmi ľahostajne odpúšťate.
niekomu :  Pochvália ťa za statočnosť.
  Pevne a s rozvahou sa postav proti ľudskej zlomyseľnosti.
kupovať :  Buď zdvorilejší, lebo hrubosťou si robíš nepriateľov.
oberať :  Dobrá zvesť povzbudí tvoje nádeje.
jesť :  Dostaneš hostí, ktorých vôbec neznášaš.
na strome vidieť :  Návšteva milých ľudí.
  Chápu sa ako sexuálny symbol.
  Viacej dbajte o svoje zdravie.
jesť :  Očakávajte zlepšenie zdravia.
mať pokoj, oddychovať :  Týka sa dobrého zdravia.
trhať :  Šťastie stojí na vratkých nohách.
vidieť :  Chceli by ste cestovať.
vidieť, byť v kontakte :  Milujete pravdu a zažijete radosť.
olejom :  Predstavuje uzdravenie.
vidieť :  Hoci sa ti dostane patričnej úcty, predsa nebudeš spokojný.
vidieť :  Zvada v rodine.
byť ním :  Budú vás zneužívať.
mať pomocníka :  Dávajte si pozor.
nechať sa obsluhovať pomocníkom :  Pociťujete únavu.
vidieť :  Budete vo veľkej finančnej závislosti.
  Zdá so, že bez nepríjemností vôbec nevieš žiť.
  Nevyhnete sa nepriaznivému osudu.
  Odhalíš nedobré tajomstvo.
  Čaká vás šťastie v obchode.
  V tvojom okolí je príliš mnoho utrpenia.
  Trápenie, starosti, bieda.
  Nesnaž so potlačiť výčitky svedomia.
  Hazarduješ so svojou budúcnosťou, lebo sa príliš spoliehaš na svoje šťastie.
zbierať :  Získaš menšiu sumu peňazí.
sypať :  Zlo, ktoré zapríčiníš, ti pripraví mnoho nepokojných nocí.
chodiť po ňom :  Keďže chceš veľa, nezískaš vôbec nič.
ak padá :  Očakávaj, že ťa postihne menšia strata.
  Značí smrť a sklamanie.
sypať :  Smutná udalosť v blízkej dobe.
vidieť :  Trpko sa sklamete alebo vás niečo raní.
zbierať :  Rozmnoží sa váš majetok.
  Tvoji nepriatelia sa v tebe veľmi prerátajú.
  Rekapitulácia doterajších postojov k určitým veciam.
niekoho blízkeho alebo priateľa :  Rozchod s milým človekom.
byť popravený :  Bolestivá poprava znamená chorobu, v opačnom prípade znamená, že zažijete hambu a poníženie.
sám vykonať :  Ak je krvavá, vyhráte nejaký proces, ak je nekrvavá, alebo popravený ožije, nemôžete odstrániť nepriateľa z boja.
vidieť :  Získanie nového nepriateľa.
  Tvoje podnikanie bude zo dňa na deň úspešnejšie.
(busta) :  Tvoju ctižiadosť ľudia často kritizujú. Mal by si byť skromnejší a ohľaduplnejší.
  Neviete zhodnotiť svoje vedomosti.
rozbiť :  Nejaká nečakaná urážka.
vidieť :  Taký sen naznačuje možný blahobyt.
kúpiť :  Asi si budeš zariaďovať domácnosť.
  Sen naznačuje, že sa čoskoro dostanete do cieľa.
  Možno ho chápať ako istý spôsob očisty, predstavuje úľavu pre telo aj orgány.
byť pri cudzom pôrode so zlým koncom :  Nečakajte žiadne úspechy.
byť pri narodení dievčaťa :  Bolestné skúsenosti.
byť pri narodení chlapca :  Bude sa vám dariť v obchodoch.
byť pri nešťastnom pôrode :  Smútok a žiaľ.
byť pri šťastnom pôrode :  Značí šťastie a radosť.
byť pri šťastnom pôrode inej ženy :  Znamená úspechy priateľov, z ktorých budete mať prospech i vy.
pôrod mŕtveho dieťaťa :  Znamená zármutok.
  Pre ženu: symbol nového postoja k životu. Pre muža: čoskoro sa vám splnia veľké plány.
prežiť nešťastný :  V určitej záležitosti, ktorá sa už zdala byť stratená, dospejete napriek ťažkostiam do úspešného konca.
prežiť svoj šťastný pôrod :  Dosiahnete stanovený cieľ.
vidieť :  Pre muža značí rozchod s manželkou, pre chudobných má dobrý význam, pre bohatých zlý význam.
vidieť pôrod zvieraťa :  Čaká vás priaznivé obdobie.
vlastný bolestný alebo nešťastný pôrod :  Znamená choroby.
vlastný pôrod :  Ak vidíte narodené dieťa, znamená to zisk.
  Rozmýšľaj, aby si so neskôr, netrápil pre čin, ktorý chceš urobiť.
ak vás vyšetruje :  Vaše svedomie nie je čisté.
hovoriť s ňou :  Krstiny alebo narodenie dieťaťa.
byť s ňou :  S istou vecou sa príliš ponáhľate.
vidieť ju :  Odhalenie tajomstva.
  Znamenajú starosti a bolesť.
byť ním :  Strata času.
počuť ho, rozprávať sa s ním :  Predstavuje zmenu stavu.
  Vaša nádej na niečo sa splní len sčasti.
  Nejakým zvláštnym spôsobom sa oslobodíte od starostí.
zúčastniť sa na nej :  Zbavíte sa trápenia a starostí.
vidieť :  Šťastie, požehnanie a česť.
prijať :  Značí ťažkú chorobu.
  Zažijete poníženie.
  Je nositeľom prekvapení, ktoré sklamú vaše očakávania.
nesie list :  Prinesie nepríjemné správy.
prináša niečo iné :  Prinesie príjemné prekvapenie.
  Dlhodobé ochorenie.
  Mali by ste preskúmať čo čítate.
stretnúť doručovateľa peňazí :  Budete mať zbytočné výdavky.
stretnúť poštára :  Dostavia sa dôležité správy.
stretnúť poštára, ktorý nosí balíky :  Sľubuje dary.
vidieť poštu :  Pri kávičke alebo pive sa dozviete veľa noviniek.
vidieť poštový voz :  Čaká vás svadobná cesta.
  Znamená dobré zdravie.
  Vyjadruje potrebu odpočinku.
ležať v čistej posteli :  Znamená spokojnosť.
ležať v špinavej posteli :  Znamená nespokojnosť.
ležať v nej s dieťaťom :  Splní sa vám nejaká nádej.
nemôcť v nej zaspať :  Znamená nejednotnosť.
ustieľať :  Predstavuje domáce šťastie.
vidieť prázdnu posteľ :  Prípad úmrtia.
prať :  Dajte si do poriadku svoje záležitosti.
spať v bielom alebo bohato zdobenom :  Vaša situácia sa zlepší.
spať v špinavom :  Trpíte pocitom menejcennosti.
dať koňovi postroj a uzdu :  Zažijete niečo nové.
vidieť :  Zmena v práci alebo v postavení.
  Chorí môžu očakávať uzdravenie.
byť ním :  Prísľub veľkého prospechu v dôsledku statočného rozhodnutia.
vidieť :  Čaká vás závažné rozhodnutie.
  Tvoja cesta životom bude vystlaná tŕním a bodľačím.
  Zničenie životnej sily.
chytiť alebo zabiť :  Trápenie v láske.
vidieť pobehovať :  Niekto vás vrelo miluje.
vidieť chyteného :  Vo vašom okolí je neverný priateľ alebo priateľka.
  Daj si pozor na ľudí, ktorí priateľstvo iba predstierajú.
chytať :  Do života sa ti vkráda nepokoj.
zabíjať :  Zvíťazíš nad svojimi odporcami.
jesť :  Ak zvíťazíš aj v ťažkej skúške, ktorá ťa čaká, potom budeš mať vo všetkom úspech.
s čistou vodou :  Tvoja budúcnosť sa bude utvárať veľmi priaznivo.
prudko tečúci :  Mnoho rozličných prekážok a nejeden prechodný neúspech.
brodiť sa v ňom :  Znamená šťastie v hre.
kúpať sa v ňom :  Čoskoro sa uzdravíš z choroby.
s kalnou vodou :  Očakávaj škodu.
s krvou :  Pomocou rozumu zvíťazíš a dosiahneš vytúžený cieľ.
vyschnutý :  Nezúfaj, ak ti na lásku sadne mrak.
  Predstavuje bohatstvo a nepriazeň života.
kúpať sa v potoku :  Znamená uzdravenie.
s čistou vodou :  Uzavriete dobré obchody.
s divokou vodou :  Nešťastie, zlý osud.
s rybami :  Veľa šťastia.
s kalnou vodou :  Nečakajú vás dobré obchody.
  Prežijete spokojný život.
  Strach zo života v dôsledku nutkavých predstáv.
  Je znakom neistoty plánov a podniknutia chybného kroku.
dieťaťa :  Nové podnikanie, čin alebo skutok.
prekonať :  Nebojte sa obávaného sklamania, nepríde.
vidieť :  Zažijete sklamanie.
mať :  Potupa, pohana.
  Mrzutosť pre malichernosti.
prijímať :  Stretnete sa s múdrymi ľuďmi.
dávať :  Značí dobré postavenie.
  Robíš si zbytočné starosti.
  Bohatstvo, ktoré nebude dlho trvať.
  Odcestuješ k príbuzným.
  Ľudia ťa chcú zastrašiť a znechutiť.
s vozom :  Tvoje perspektívy sa zlepšujú.
  Spokojnosť a šťastie.
ťahať :  Zlé časy, ktoré ťa čakajú, prežiješ dobre.
chodiť po ňom :  Tvoje šťastie je krehké ako sklo.
oviazať si okolo seba :  Onedlho požiadaš o pomoc a dostaneš ju.
krútiť ním :  Šťastie sa postupne od teba odvracia. Ak si z neho aspoň kúsok nezachrániš, už nikdy sa k tebe nevráti.
rozrezať :  Ak so nespamätáš, hrozí ti trest.
  Znemená väzbu, ktorá buď zachraňuje alebo spútava.
  Sľuby sa majú plniť.
  Prizeraním na zlo sa sami dostávate do jeho vleku.
mať ako bižutériu :  Milujú vás a ctia si vás.
pretrhnúť :  Zažijete veľké sklamanie.
previazať balík :  Čaká vás prekvapenie.
rozmotávať :  Budete sa musieť prizerať zlu.
vidieť v klbku :  Prežijete niečo nudné.
vidieť zamotaný :  Zložité pomery.
byť ním :  Je ohrozená vaša duševná rovnováha.
zrútiť sa ako povrazolezec :  Prekonáte duševný konflikt.
vidieť :  Vyvarujte sa riskantných činov.
vidieť ho zrútiť sa :  Riskantný čin nemusí dopadnúť dobre.
chcieť na nej hrať :  Čaká vás posmech.
hrať na nej :  Niekoho spravíte zodpovedným.
vidieť viacero :  Treba si splniť povinnosti.
vidieť, počuť :  Čaká vás zúčtovanie.
od detí :  V kruhu rodiny zažijete šťastnú udalosť.
od osoby, ktorú nemáte radi :  Nepríjemná návšteva.
od vysoko postavenej osoby :  Očakávajte príjemnú návštevu.
  Znamená buď dlhý život alebo môže znamenať, že sa dostanete k peniazom.
obrobený :  Úspešná žatva.
neobrobený :  Neúspech v povolaní, pohroma.
rovnomerne porastený :  Značí šťastie a radosť.
pustý :  Znamená sklamanie a rozhorčenie.
poliaty močovkou :  V istej veci očakávajte dobrý priebeh.
  Dožiješ sa veľkého šťastia.
založil :  Prichádza čas budeš musieť veľa veci oľutovať.
s dymom :  Ľudia ťa oklamú.
hasiť :  Z nepriateľstvo utvoríš dobrý vzťah.
  Neistota a potreba pomoci.
  Zlé znamenie je ak zhorí krov.
s dymom :  Má dobrý význam.
so svetlými plameňmi :  Znamená veľkú radosť.
vidieť :  Predstavuje blahobyt.
vidieť vo vlastnom byte :  Ak vidíte jasné plamene bez dymu, čaká vás zlepšenie situácie. Ak sa tvorí hustý dym : opak.
založiť ho :  Protest proti zlému osudu je márny.
  Ocitnete sa v núdzi.
  Si veľmi citlivý a duševne rozorvaný.
  Nájdete východisko z prekonaného pokušenia.
vidieť :  Vystavujete sa pokušeniu.
vlastniť :  Budete zatiahnutí do ťažkostí iných.
využiť :  Ste na zlej ceste.
  Znak blahobytu a cti.
  Budete osamelí.
  Úspech získaný vlastnou zásluhou.
vykonávať :  Očakávajte prílev peňažných prostriedkov.
vzdať sa jej :  Znamená zisk.
  Pôjdeš na návštevu ktorá ťa veľmi poteší.
  Počítajte s nepríjemnosťami.
prášiť :  Niekomu pokazíte radosť.
prehĺtať prach, zaprášiť :  Budete mať do činenia s mrzutými ľuďmi.
vidieť :  Nečakajú vás radostné dni.
  Nevkladaj všetko na jednu kartu.
  Budú ti závidieť tvoje nadanie.
vidieť predávať na ulici :  Zlepšenie situácie.
vidieť, kupovať, jesť :  Znamená zábavu.
  Tvoja nevina so dokáže.
čistý :  Budeš poznávať radosti života.
zmútený :  Aj ty poznáš, že na ilúziách nemožno stavať.
na lúke :  Tvoje nádeje nevyjdú nazmar.
v byte mať :  Získaš priaznivé obchodné I spojenie.
kúpať sa v ňom :  Zarazíš klebetné reči.
piť z neho :  Ubrániš svoje výhody.
vyschnutý :  Snaž sa, aby sa o tvojich vedomostiach dozvedeli aj iní.
  Súvisí s duchovnými hodnotami, záleží na tom, či je voda číra alebo zakalená.
piť čistú vodu z prameňa :  Dostanete sa do kontaktu s neúprimnými ľuďmi.
vidieť prameniť :  Veľké šťastie. Ak vidíte kalnú vodu, hrozí hádka.
  Svojich blížnych si veľmi nevážiš.
  Budeš mať asi šťastie v hre.
dostať od nich dar :  Dostanete dedičstvo.
sedieť s nimi za stolom :  Znamená dlhý život.
vidieť :  Znamená skoré úmrtie.
  Pohostíš príjemných a veľmi vplyvných ľudí.
  Závery o sebe samom alebo o druhých.
  Budete mať úspech.
  Prináša šťastie, obzvlášť v hre.
  Znamená hmotný úspech, ktorý však ohrozuje váš vnútorný pokoj.
kupovať :  Mysli aj na budúcnosť, lebo tvoje šťastie je veľmi premenlivé.
predávať :  Zbytočne sa budú snažiť, aby ťa oklamali.
zabíjať :  Sám si privoláš nešťastie.
zdochýnajúce :  Koniec priaznivých podmienok.
  Zmeň svoje názory, lebo z nepríjemností sa nikdy nevymoceš.
  Rátaj s mnohými starosťami.
z lekárne :  Prílišné rozptyľovanie veľmi oslabuje tvoju vôľu.
užívať :  Donútia vás rýchlo skoncovať s nejakou záležitosťou.
  Znamená poctivosť.
  Budeš mať opletačky s úradmi.
byť s ním v kontakte :  Spory, rozpory.
  Dostaneš so do konfliktov.
  Odcestuješ zo príjemnou spoločnosťou.
  Prežiješ šťastné dni v samote.
jesť, pripravovať :  Využite priaznivú príležitosť najlepšie ako sa dá.
k nepriateľovi :  Vaše konanie bude zbabelé.
človeka :  Prekonáte veľké prekážky.
byť prebodnutý :  V blízkej dobe sa zamilujete.
zviera :  Znamená veľký zisk.
  Znamená úspech.
mať, užívať :  Budete konať zbabelo.
  Spravíte zlú výmenu.
čakať v nej :  Zbytočne trpíš komplexom menejcennosti. Buď smelší a sebavedomejší.
počuť :  Predzvesť životného úspechu.
  Nedôverčivosť v láske.
  Mali by ste byť viac skromní.
vidieť ho, stýkať sa s ním :  Predzvesť žiaľu.
niečo a obdivovať to :  Uspokojená márnomyseľnosť.
sám seba :  Budú vás ľutovať kvôli nehode.
vidieť :  Nutnosť dodržiavania sebadisciplíny.
zúčastniť sa na nej :  Vďaka prísnej disciplíne sa dopracujete k úspechu a uznaniu.
byť obeťou zrážky :  Niekto vás dostane do rozpakov.
niekoho prejsť :  Zbytočné výdavky v dôsledku nedbalosti.
  Budete zlým sudcom.
  Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.
byť :  Vďaka svojej duchaprítomnosti unikneš veľkému nebezpečenstvu.
vidieť :  Znamená srdečnosť.
byť :  Asi opustíš domov, alebo dostaneš sa do nepríjemnej situácie.
  Nenechajte sa zmiasť.
niečo :  Pravdepodobne sa vášnivo zaľúbiš.
znášať :  Čoskoro sa zbavíš starostí.
byť prenasledovaný :  Niekto, kto vám ublížil sa to snaží napraviť.
niekoho, alebo byť prenasledovaným :  Skúste napraviť chybu, ktorej ste sa dopustili.
  Vaša prosba bude vypočutá.
  Tvoje perspektívy sú stále sľubnejšie.
  Prekonáte nepríjemnosti.
byť :  Okradnú ťa o to čo ti je najdrahšie.
  Prísľub dobrého posolstva v láske.
  Odpustia sa vám priestupky.
dostať :  Znamená starosti.
  Narušenie plánov. Vzdanie sa všetkých nádejí na možnosť znovuobjavenia niečoho strateného.
  Obava, že iní zmaria vaše plány alebo poškodia vaše dobré meno.
  Konflikty v rodine budeš chcieť riešiť odchodom do cudziny.
niečo presoliť, jesť presolené :  Niekto vás tajne miluje alebo vy sami sa tajne zamilujete.
  Budú ti prejavovať súcit.
  Ak pod jednou strechou žije veľa ľudí, treba sa pripraviť na mnoho nepríjemností.
vidieť niečo pretekať :  Prináša škodu.
cez rieku :  Značí šťastie a požehnanie.
  Nie si dosť opatrný a rozvážny.
  Doplatíš na neopatrnosť.
na kolovrátku :  Tvoja čulosť by sa mala prejavovať vo vážnejších veciach.
na kolovrátku :  Znamená svadbu.
  Rozhovor s tebou je každému príjemný.
  Priatelia v sne predstavujú vlastnú osobu, často v zmysle brata alebo dvojníka.
byť s viacerými priateľmi :  Navštívia vás ľudia, ktorých radi vidíte.
hádať sa s ním :  Nevernosť priateľa.
mať priateľa :  Prezradíte svoje tajomstvo.
navštíviť, stretnúť ho :  Znamená srdečnosť.
pomôcť mu :  Dostanete pomoc.
smiať sa s ním :  Znamená skorý rozchod s ním.
vidieť zosnulého :  Prinesie nečakané novinky.
  Dbaj na svoje zdravie.
radovať sa s nimi :  Blíži sa lúčenie.
stratení :  Vzdialený priateľ myslí na teba.
mŕtvi :  Dostaneš príjemnú správu z cudziny.
uzavrieť :  Znamená verné priateľstvo.
dosky :  Upevnenie vzťahov.
dlážku :  Úspech na dobre zaistenom základe.
niečo :  Znamená mrzutosť.
  Tvoja úprimnosť sa ti nevyplatí, lebo často hovoríš pravdu ľuďom, ktorí ju neznášajú.
ak umierajú :  Máš tajnú lásku.
vidieť :  Znamená dlhovekosť.
  Očakávaj priaznivú zmenu v živote.
  Cieľ, ktorý chceš: dosiahnuť, je príliš nejasný.
padať do nej :  Počítajte so zármutkom a trápením.
stáť na okraji priepasti :  Priblíženie sa k nebezpečnému obdobiu v živote.
vidieť :  Nebezpečenstvo čaká na toho, koho v sne vidíme.
vidieť v nej niekoho :  Človek ktorého tam vidíte sa ocitne v katastrofálnej situácii.
vidieť priekopu s malým mostíkom :  Obdržíte radostnú správu.
  Často vidíš nebezpečenstvo aj tam, kde ho vôbec niet.
prekročiť :  Spoznáte skryté vlastnosti človeka.
vidieť :  Prekonáte nejakú ťažkosť, ktorá vás veľmi brzdila.
mračien :  Si pevný, ale málo skromný.
dostať :  Príde vám list s dobrým obsahom.
dať :  Robíte zo seba neobľúbeného človeka.
reťazou :  Dostaneš dobrú myšlienku, ktorej uskutočnenie ti prinesie úžitok.
  Prikrývka má zakryť to, za čo sa hneváme.
  Je to negatívny jav, proti ktorému sa človek musí postaviť.
pozorovať príliv a odliv :  Znamená premenlivé šťastie.
  Spôsobia ti bezprávie.
vidieť ho :  Prísľub šťastia.
hovoriť s ním :  Splní sa vám nejaké želanie.
vidieť ju, hovoriť s ňou :  Získate priazeň nejakej ženy.
  Kroť svoju prchkosť a pred každým činom dobre rozmýšľaj.
  Nachádzate sa v tiesni alebo zovretí. Väčšinou je to zlé znamenie.
byť členom sprisahancov, vidieť ich :  Zapletenie sa do politiky vám prinesie škodu.
niekto prisahá, aby vás zachránil pred nepriaznivým osudom :  Vaši priatelia vám pomôžu v každej situácii.
falošne prisahať :  Snažíte sa zbaviť nepríjemnej záležitosti nezákonnou cestou.
skladať prísahu na záchranu nevinného :  Dostanete nečakané dedičstvo.
vykonať prísahu :  Budete zatiahnutý do nejakého procesu.
dostať sa s ním do sporu :  Predzvesť vážneho konfliktu.
vidieť ho, hovoriť s ním :  Zbavíte sa nejakej starosti.
vidieť :  Značí riskantnú známosť.
nakupovať v prístave :  Po veľkej námahe vás čaká zaslúžené šťastie.
vidieť ho, hovoriť s ním :  Znamená bezstarostnú starobu.
vyplaviť sa z prístavu :  Splnenie nejakej nádeje.
  Mávaš premenlivú náladu a žiaľ, nič si nerobíš z toho, že ťa začínajú odsudzovať.
hľadať a nájsť :  Budete musieť začať nový život.
sen vyjadrujúci tieseň :  Znamená, že človek si sám nevie zabezpečiť základné životné potreby.
stratiť :  V určitej veci neklesajte na mysli, všetko dopadne dobre.
byť správcom nocľahárne :  Tešíte sa dobrej povesti.
byť v ňom :  Stretnutie s verným priateľom.
nájsť :  Prináša pokoj a spokojnosť.
vidieť opustené :  Opustia vás priatelia.
bývať v ňom :  Pravdepodobne ťa čaká pokojné žitie.
  Stalo sa vám niečo nepríjemné a bojíte sa, že získate ďalších nepriateľov.
niekto vás zažaloval alebo zavliekol do procesu :  Utrpíte škodu v dôsledku egoistického správania a budete mať nevýhody.
prehrať :  Uzmierte sa so svojím protivníkom.
proti niekomu viesť :  Po tvrdom boji sa vám splní nejaké prianie.
vyhrať :  Nejaká vec dopadne inak ako si myslíte.
značí vnútorné ospravedlnenie :  Nádej, že všetci konajú tak ako vy.
vidieť :  Oslobodenie od dotieravých myšlienok.
zúčastniť sa :  Pripomína povinnosť, na ktorú ste zabudli.
  Asi doplatíš na svoju zvedavosť.
  Zrejme presadíš svoje plány.
  Dobré a pevné zdravie.
prechádzať sa po nej :  Stretnutie s priateľom alebo priateľkou.
stretnúť na nej niekoho známeho :  Druhá strana nedodrží dohodu.
vidieť ju pred sebou :  Prísľub pekných chvíľ.
  Môžeš sa pokladať za šťastného človeka.
byť ním :  Zostanete nedocenení.
vidieť ho :  Odhalenie nejakého tajomstva. Dozviete sa niečo, čo by ste radi vedeli.
dostať :  Znamená stratu.
písať :  Čakajte nepríjemnosti v práci alebo obchode.
vidieť :  To, čo podniknete, nedopadne dobre.
  Je znakom vnútorných starostí a obáv.
  Tvoje majetkové pomery sa značne zlepšia.
pestovať :  Znamená mier.
  Radšej sa vyhýbaj ľuďom s nízkou morálkou.
  Budú ťa na niečo nahovárať.
dostať :  Hrozia vám nepríjemnosti.
  Na svojich priateľov sa môžeš spoľahnúť.
mierne :  Pravdepodobne budeš mať zisk.
prudko :  Asi dostaneš peniaze.
za slnka :  Čaká ťa príjemná zmena.
  S láskou, ktorú prechovávaš, budeš dlhé roky šťastný.
s dojčaťom :  Ľudské jazyky ti veľmi rýchlo môžu zničiť povesť.
zrastené :  Smelo podnikaj, neúspech ti nehrozí.
ranené :  Priatelia ti pomôžu z núdze.
  Chápte čisto sexuálne.
dieťa pri prsníku :  Čaká vás šťastie v súkromných záležitostiach.
sama držať dieťa pri prsníku :  Túžite po domove.
vidieť nadmerne veľké prsia :  Prísľub času vonkajšieho blahobytu.
vidieť ochabnuté :  Cítiť sa dobre.
vidieť pekné prsia ženy :  Príjemné prekvapenie.
vidieť prsia peknej dievčiny :  Splnenie tajných želaní.
  Mnoho rozrobených vecí znamená iba polovičný úspech.
krvácajúci :  Tvoje city budú opätované.
hroziaci :  Vykonáš niečo, za čo so budeš hanbiť.
s dlhým nechtom :  Vyvaruj so akýchkoľvek sporov.
s nalakovaným nechtom :  Neskúmaš ľudí pod povrchom.
stratiť :  Prenasledujú ťa starosti.
  Chápať ako erotický sen.
mať pekné :  Nebudete žiadaní.
porezať sa do prsta :  Veští ohováranie.
špinavé :  Zapletiete sa do nepeknej záležitosti.
  Vyčerpajú ťa hádky s blízkymi ľuďmi.
železný :  Budú ťa trápiť pochybností.
drahocenný :  Nadviažeš výhodné styky.
zlámaný :  Zarmúti ťa lúčenie s ľuďmi, ktorí sú ti veľmi milí.
kupovať :  Budeš netrpezlivo čakať na správu z ďalekej cudziny.
darovať :  Uskutočníš veľmi úspešnú cestu.
dostať do daru :  Niekto ťa chce podviesť a využiť.
stratiť :  V pravej chvíli získaš nového a dobrého priateľa.
  Vo vzťahoch, po ktorých príliš netúžite, dbajte na opatrnosť.
dostať do daru :  Nájdete dobrého priateľa, alebo sa vám splní milostné želanie.
nájsť :  Zaľúbite sa.
navliecť si ho na prst :  Varuje pred neverou.
niekomu darovať :  Vytúžené priateľstvo alebo milostný vzťah sa asi neuskutoční.
stiahnuť si ho z prsta :  Nevera bude mať zlé následky.
stratiť :  Rozchod s milým človekom.
vidieť ho :  Pevný vzťah k inému človeku.
zlomený :  Porušenie vernosti.
plávať po prúde, nechať sa ním unášať :  Zažijete mnoho starostí a nepokoja v dôsledku nešťastných udalostí.
ísť alebo plávať proti prúdu :  Predzvesť ťažkých životných bojov.
ak vás unáša :  Očakávajte biedu a núdzu.
vidieť :  Ohlasuje nepríjemné zmeny.
  Zväčša sa ti v živote všetko šťastne podarí.
veľmi prudký :  Ak sa chceš zbaviť dnešných starostí, musíš si viac dôverovať a krok za krokom prekonávať nepriazeň.
  Ťažká úloha so sebou prinesie mnoho neradostného.
  Blízka budúcnosť vám bude najlepšou učiteľkou.
dostať ním bitku :  Váš plán alebo zámer bude úspešný.
niekoho ním biť :  Váš zámer sa nepodarí.
viazať viac prútov :  Sami si spôsobíte ťažkosti nepremyslenými činmi.
vidieť :  Za nejakú zlú vec budete potrestaný.
darovať :  Milostnú náklonnosť vám nikto neopätuje.
dostať :  Niekto vás miluje, aj keď o tom neviete.
trhať :  Pri troche trpezlivosti sa vaša túžba uspokojí.
vidieť :  Znamená šťastie v láske.
kvitnúca :  Šťastie v hre a lotérii.
zabiť :  Budeš ľutovať svoju krutosť.
  Asi sa trápiš ako dosiahnuť výhody, ktoré sa v tvojom okolí ponúkajú.
vidieť pšeničné pole :  Naznačuje to blahobyt.
vidieť zrná :  Znamená prírastok peňazí.
vidieť múku :  Značí bohatú slávnosť alebo roztopašnosť.
  Život na príliš vysokej nohe ťa môže priviesť do nešťastia.
  Máš vyššie nároky, ako si môžeš dovoliť.
smiať sa z nej :  Pred dôsledkami svojich skutkov neunikneš.
  Prechodné poruchy v obchodných podujatiach.
pštrosie pero :  S pýchou a nadutosťou sa medzi poctivými a skromnými ľuďmi nikam nedostaneš.
  Znamená bystrosť a šikovnosť.
v čistej vode :  Šťastie ťa neopustí.
chytať ho :  Šťastie v hre.
jesť ho :  Znepokojí ťa smutný chýr.
pstruhy vidieť :  Šťastie je na ceste.
pudrovať sa :  Vaše svedomie nie je čisté.
rozsypať púder :  Niečo by ste chceli napraviť, ale zbytočne.
vidieť ho :  Pozor na prikrášľovanie niečoho.
  Nezabúdajte, že aj sladké reči vás môžu poštípať.
  Majú ťa radi a vážia si ťa, lebo vieš zachovať mieru a nedávaš najavo svoju prevahu nad okolím.
vidieť ho :  Stretnutie s určitým človekom bude pre vás veľmi užitočné.
mať, vlastniť :  Zaoberáte sa múdrosťou, ktorá. Je nanič.
  Svoje nedostatky nemôžeš natrvalo ukrývať.
vidieť :  Čaká vás radosť a šťastie v láske.
pracovať za ním :  Prísľub malého úspechu dosiahnutého s námahou.
vidieť :  Budete mať plné ruky práce.
  Asi budeš celkom príjemne prekvapený.
chcieť pumpovať, ale nefungovala :  Vaše úsilie o vzájomnú lásku vyznie naprázdno.
obsluhovať :  V istej veci zájdete príliš ďaleko.
vidieť :  Nabádanie k činu, na ktorá nemáte veľa odvahy.
vidieť iných obsluhovať :  Budete požiadaný o pomoc.
  V čase odpočinku ťažko znášaš samotu.
  Blížia so príjemné dní.
chodiť v nej :  Nevážiš si prácu iných.
ležať v nej :  Rád by si zamenil prácu v meste za prácu na vidieku.
  Ak chceš, aby sa ti život utváral priaznivo, snaž sa už pri začiatku každej práce predvídať jej dosah.
  Pochopenie vnútorného tajomstva.
vidieť, mať pupočnú prietrž :  Niekomu z vašich blízkych hrozí nebezpečenstvo.
  Hrozí ti veľké nebezpečenstvo.
nosiť :  Voči iným máte nečisté úmysly.
strieľať z nej :  Zachváti vás hnev.
vidieť niekoho s puškou :  Niekto vás bude ovplyvňovať, aby vás neskôr mohol využiť.
streliť z nej :  Okradnú ťa.
nosiť ju :  Získaš pomoc a ochranu.
dostať ju :  Zahrnú ťa cťou o pozornosťou.
  Získaš úctu pre dôslednosť a presnosť.
  Je pred vami úplná prázdnota. Tento sen znamená zlé znamenie.
byť na nej :  Budete sa musieť zriecť niečoho veľmi nevyhnutného.
vidieť :  V blízkej dobe budete dlho sami.
  Znamená smrť blízkej osoby alebo spory.
odoberanie krvi :  Nastávajúce obdobie nebude veľmi radostné.
  Aj najnepriaznivejšie podmienky znášaj statočne.
  Nebuď príliš hrubý k podriadeným.
vidieť ju, byť v nej :  Znamená stratu lásky k ľuďom.
žiť v nej s manželom/manželkou :  Váš manžel/manželka vás omrzia a budú vám na obtiaž.
byť ním :  Vstúpite do nejakého spolku.
prísť ako pustovník do vlastného bytu :  Značí dlhšie odlúčenie od rodiny.
stretnúť pustovníka s roztrhaným odevom :  Predzvesť zlej správy.
vidieť :  Budete mať do činenia s lichotníkmi.
vidieť :  Vysoká odmena za prácu.
zúčastniť sa na nej :  Možno zmeníš bydlisko.
vidieť a zúčastniť sa :  Dosiahnete svoj cieľ.
mať na rukách, nosiť :  Stretnutie so starou láskou na vás znova zapôsobí.
nervová reakcia na napätie :  Vyskytuje sa často s nočnou morou.
vidieť, niesť :  Ak je plná budete mať dobré príjmy, ak je prázdna naopak.
  Varovný sen, všetko, čo existuje je pominuteľné.
  Nenechajte sa ovplyvniť problémami a dospejete k cieľu.
byť ním :  Znamená samotu.
stretnúť radostného :  Prinesie vám zotavenie a radosť.
stretnúť chudobného :  Nebuďte sklamaní z nedosiahnutia cieľa. Skúste ho dosiahnuť inou cestou.
vidieť ho :  Pozemské šťastie je pominuteľné.
  Reakcia nervov na napätie, často v súvislosti s nočnou morou.
nosiť :  Stretnutie so starou láskou na vás zapôsobí silným dojmom.
  Predzvesť nepokojných dní.
  Budeš mať tajomstvo.
  Asi zle skončíš.
  Iba s námahou sa pomaly dopracuješ úspechov.
  Vaša cesta k šťastiu je niekde v diaľke.
zvierací :  Snaž sa mať viac lásky!
  Veľmi túžiš za úprimnou láskou.
  Je možné, že pôjdeš na pohreb.
  Šťastie ťa čaká na cestách.
  Pravdepodobne zlepšenie pomerov v rodine.
vidieť :  Nejaký náznak intímností.

 Snár A-Z


A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  Ľ  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 


Partneri
palffy home page    4kside home page
 
MarcTanner.sk
 
Vulcann.co.uk
Flag Counter