Loading...

Prehľadný a systematický abecedný snár

A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  Ľ  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 

R

  Naznačuje pohoršenie.
vidieť ho, stýkať sa s ním :  Pre židov značí šťastie, pre ostatných varovanie. Iný snár uvádza: Zoznámiš sa s ľuďmi, ktorých radu by si mal počúvnuť.
  Naznačuje nejaké nešťastie.
mať niekoho rád :  Zažiješ pekné chvíle.
  Asi zúžite po vyznamenaniach.
dostať požičaný :  Varuje pred pýchou.
nosiť, pripínať si ho :  Strata cti a vážnosti.
vidieť :  Čaká vás vyznamenanie.
vidieť niekoho s veľa vyznamenaniami :  Prísľub cennej známosti.
počuť hlas z rádia :  Dozviete sa tajomstvo.
počuť z rádia disharmonickú hudbu :  Čaká na vás nebezpečenstvo.
počuť z rádia krásnu hudbu :  Užívate si tajné radosti.
vidieť, kupovať :  Budete veľa cestovať, čaká vás veľká zmena.
  Príjemné chvíle v rodinnom kruhu.
niekomu :  Dostaneš sa do sporu, ktorému si sa mohol vyhnúť.
  Vysmejú sa z tvojich slabostí.
  Čoskoro budeš asi uctievaný.
niečo tam vybavovať :  Utrpíte škodu, prostredníctvom ktorej zmúdriete.
vidieť :  Držte sa dobre mienenej rady.
  Zásluhou istej ženy sa dostaneš z nepríjemnej situácie.
  Niečo sa ti asi príliš nevyplatí.
  Značí vnútornú vyrovnanosť.
mať :  Nadriadení asi ocenia tvoju usilovnosť.
  Môže znamenať ochorenie alebo nepokoj.
dať :  Dostaneš sa do zbytočného konfliktu.
dostať :  Zaslúžená vďaka.
vidieť :  Zažiješ radostnú udalosť.
  Rátate s nadpozemskou odplatou ako s útechou za nevďak okolia.
jablká z raja :  Mali by ste rátať s protivenstvami.
  Čakajú vás šťastné časy.
byť v raji :  Varuje pred domýšľavosťou.
trhať :  Tajný milostný vzťah bude mať negatívne následky.
vidieť :  Značí tajnú lásku.
  Chýbajú ti pevné zásady a cieľavedomosť.
  Túžiš po kráse a prírode.
chytať :  Čakajte odmenu za namáhavú prácu.
jesť :  Budete mať dobré majetkové pomery.
vidieť :  Poklesnú vám obchody.
  Nezatrpkni, ak sa ti v živote všetko nepodarí.
chytiť ho :  Svoj cieľ dosiahneš bez väčšej námahy.
jesť ho :  Môžeš byť spokojný, lebo v živote budeš mať takmer vo všetkom šťastie.
  Tvoja cesta k úspechu bude veľmi zložitá.
ak letí :  Nikomu neprezraď svoje tajomstvo.
  Neklaďte si príliš vysoké ciele.
odštartovať ju :  Opojenie čoskoro pominie.
vidieť stúpať :  Predzvesť noviniek.
vidieť :  Šťastie, po ktorom túžite, sa vám nepodarí dosiahnuť.
mať :  Nepriateľ sa snaží zničiť vašu existenciu.
  Príliš snívaš a málo dáš na vlastný rozum
s mŕtvolou :  V tvojom susedstve dôjde ku vlámaniu.
ležať v nej :  Zničené vyhliadky na úspech v obchodnom podujatí.
zlatá :  Tvoju bolesť nikto nezmierni.
  Nové zámery môžete uskutočniť len vtedy, ak pochováme všetko staré.
vidieť prázdnu :  Kvôli budúcnosti si robíte zbytočné starosti.
vidieť s mŕtvolou :  Znamená nešťastie v manželstve alebo v partnerskom vzťahu.
vidieť v nej seba :  Šťastná udalosť v partnerskom vzťahu.
  Čaká ťa príjemný deň.
  Cítite sa obmedzený, lebo sa vám nedarí prekonať istú hranicu.
  Presvedčíte sa, že každé trápenie má svoj koniec a každé šťastie má svoje hranice.
chudé :  Znamená chorobu.
mať len jednu ruku :  Predzvesť zábran v živote.
mať malé :  Prísľub zábavy.
nadmieru mohutné :  Predstavuje ťažkú prácu.
s hmyzom :  Znamená komerčný pokrok.
svalnaté :  Predstavuje šťastie.
veľmi ochlpené :  Človek získa ochranu pred neoprávneným ohováraním.
vidieť svoje vlastné :  Znamená ťažkú prácu.
zdvihnúť :  Vaše vzťahy asi ovplyvnia cudzie vplyvy.
zlomiť si :  naznačuje nejednotnosť.
  Výzva na novú orientáciu.
na tele :  Môžeš čakať, že ani teba neobídu ťažkosti a utrpenie.
dostať :  Zármutok ti strpčuje život.
dať niekomu :  Prchkými slovami spôsobíš ľuďom zármutok.
  Znamená životný kolobeh: ráno znamená mladosť, poludnie – zrelý vek, popoludnie znamená kráčať k priepasti a večer znamená blížiť sa ku koncu.
  Hoci sa dostaneš do zúfalej situácie, predsa dokážeš odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.
  Umáraš sa zbytočnými myšlienkami.
  Asi budeš mať smútok.
vidieť :  Schudnete.
  Neboj sa odporovať hlúpym myšlienkam.
  Zbavíš sa tiesne a depresie.
  Vlastným úsilím sa dopracuješ k úspechu.
suché :  Nezúfaj, čoskoro budeš žiť v priaznivejších pomeroch.
kvitnúce :  Príjemné zážitky ťa vytrhnú zo zádumčivosti.
  Dosť ťažký, ale statočný a poctivý život.
  Čakajú ťa nejaké nepríjemnosti.
  Máš pred sebou dobrú budúcnosť.
  Priťahuje ťa mládež, lebo ti pripomína tvoju mladosť.
pestovať mladú a zalievať ju :  Predzvesť veľkej rodiny.
vidieť :  Znamená výhodný sobáš.
  Asi bude z teba dobrý hospodár.
  Dostaneš dobrú správu.
  Asi sa nevieš v niečom rozhodnúť.
byť na ňom :  Pravdepodobne upadneš do veľkých rozpakov a neistoty.
  Úspech bez vynaloženia väčšej námahy.
suché :  V starostiach chradne tvoja odvaha a sila. Ak sa dokážeš vzchopiť, môžeš čakať priaznivý obrat.
byť ňou postihnutý :  Dostanete sa do kritickej situácie.
zúčastniť sa jej :  Nejaký podvodník vás vlákal do pasce.
vidieť :  Zbytočne sa nevystavujte nebezpečenstvu.
  Zrejme dobre hospodáriš.
  Pravdepodobne sa ti rozrastie rodina.
  Po ťažkom období znova prídu dobré dni.
byť ním, stýkať sa s viacerými :  Vyhýbajte sa rozporom s vysoko postavenými osobnosťami.
vidieť :  Niekto sa nebude chcieť zachovať podľa vašich požiadaviek.
  Využíva ťa žena, ktorá ti lásku iba predstiera.
liezť po ňom :  Upokojíš svoju ctižiadosť.
schádzať z neho :  Za svoju dobrotu očakávaj nevďak.
opretý o oblok :  Faloš a podvod.
opierať :  Veľmi túžiš po vernom srdci.
vidieť rásť do nebo :  Násilím si šťastie neudržíš.
nosiť :  Niekomu pomôžeš.
spadnúť z neho :  Stojíš pred situáciou, ktorú za každých okolnosti musíš zvládnuť.
  Neistota úspechu či neúspechu.
chcieť ho dolámať alebo rozhegať :  Znamená nešťastný čin.
niesť :  Niekomu pomôžete z nepriaznivých okolností a dopomôžete k úspechu.
oprieť o okno :  Máte tajné úmysly.
rebriniak :  Znamená blahobyt.
spadnúť z neho :  Hrozí vám, že sa „zosypete“.
stúpať s ním dohora :  Budete sa tešiť z úspechu.
vidieť, ako opretý o okno spadne :  Ochránite sa pred veľkou škodou.
vidieť druhých niesť :  Hrozí riziko, že iní vám prekazia vhodnú príležitosť.
vidieť ležať :  Bola by škoda nevyužiť ponúkajúcu sa príležitosť.
vidieť opretý o okno :  Dávajte si pozor na krádež alebo podvod.
vidieť poškodený :  Vzdajte sa plánovaného zámeru, pretože kvôli nevýhode ho nedosiahnete.
zostupovať dolu :  Čakajte neúspech.
  Ak stratíš nádej, urýchliš si porážku.
viezť sa no ňom :  V krátkom čase budeš prijímať blahoželanie.
  Ženy ti preukážu dobro.
prednášať :  Znamená neuspokojenú túžbu po vzdelaní.
vypočuť :  Nenechajte sa prehovoriť.
počuť :  Tvoje podujatia sa dobre skončia.
povedať :  Spoznáš, že človeka si vážia aj pre vyššie zárobky.
na rozlúčku :  Kvôli vidinám opustíš domov.
  Nenaleť na nepravdivé správy.
stratiť :  V nasledujúcich dňoch budeš potrebovať pokoj a rozvahu.
  Dostanete falošné správy.
vidieť :  Usporiadaš slávnostný večierok.
  Niekto ťa asi bude trápiť výmyslami.
lúpať ju :  Budú sa ti posmievať a znevažovať tvoje poctivé snaženie.
jesť ju :  Neprajníci chcú s tebou vyvolať spor.
  Poukazuje na dobré správanie.
vidieť ju :  Tvoj plán bude zmarený.
  Zvykli ste si na presnosť a dôkladnosť.
  Na istý čas sa rozlúčte so slobodou.
  Budete musieť dodržiavať prísnu kázeň.
  Slasti mladosti sa čoskoro pominú.
byť ňou, stať sa :  Znamená šťastné manželstvo.
stretávať sa s ňou :  Značí zmenu pomerov alebo povolania.
vidieť :  Dávajte si pozor na pokrytectvo druhých.
sa :  Prijme ťa veselá spoločnosť.
robiť niečomu reklamu :  Pre niečo nenájdete u iných pochopenie.
vidieť :  Buďte opatrní pri prijímaní ponuky, na ktorej by ste sa mohli popáliť.
  Radšej sa vyhýbaj všetkým hazardným hrám.
urobiť :  Pred cieľom sa nikdy nevzdávaj.
  Asi kolegovia pred tebou hrajú divadlo.
  Trápi ťa skrytý neduh.
vidieť, vlastniť :  Naznačuje zármutok. Bude Vám chýbať radosť.
  Dopustíš sa nejakej hlúposti.
  Budeš musieť byť veľmi usilovný a pevný, aby si dosiahol svoj cieľ.
  Budeš spokojný so svojou prácou.
biela :  Priprav sa na zármutok.
červená :  Po celý život budeš so zdravím a dobrou náladou.
žltá :  Stratíš slobodu, ktorú si si tak málo vážil.
krájať ju :  Tvoje slabosti sa stanú terčom posmechu.
kŕmiť :  Šťastne uskutočníš svoje zámery.
  Ak sa o nej sníva mladým, znamená sexuálny symbol. Pre starších mužov má výsmešný zmysel.
biela :  Prestavuje nebezpečenstvo.
predávať :  Budú si z vás robiť posmech.
pole s repou :  Znamená blahobyt získaný vlastnou prácou.
variť, jesť :  Materiálna alebo myšlienková špekulácia uspeje.
vidieť :  Prinesie vám šťastie.
zbierať :  Zaistíte si svoj majetok.
žltá alebo červená :  Prinesie vám radosť.
  Nepovoľ a vydrž, tvoja usilovnosť bude odmenená.
vidieť, hovoriť s ním :  Nájdete vplyvného zástancu.
  Pre ľahkomyseľnosť upadáš do dlžôb, ktoré nemôžeš splatiť.
  Značí domácu nepohodu.
chodiť do nej :  Očakávajte radostnú oslavu.
vidieť :  Stretnete sa so starými známymi.
  Budú obdivovať tvoju silu.
zo železa :  Bude ťa trápiť samota.
zo zlata :  Svadba v rodine.
nosiť :  Márniš čas zbytočnými myšlienkami
byť ňou poviazaný :  Ťažkosti pri riešení problémov.
lámať :  Trpíš pocitom, že nie si dosť voľný a slobodný.
  Niečo, čo nechcete nikomu povedať, vás veľmi ťaží.
byť ňou spútaný :  Poukazuje na pochmúrnu udalosť.
dostať zlatú retiazku :  Pre mladých ľudí znamená zasnúbenie.
počuť rinčať :  Očakávajte zlú správu, ktorá sa v budúcnosti nepriaznivo prejaví.
vidieť zlatú retiazku :  Prísľub blahobytu.
vidieť železnú :  Znamená dlhý život.
  S nehodnými ľuďmi strácaš veľa času.
  Pokoríš svojich nepriateľov.
vidieť :  Naznačuje nečakané udalosti, ktoré zasiahnu do bežného života.
zúčastniť sa jej :  Svoj zabehnutý život svojvoľne narušíte vyprovokovanými trenicami.
  Chráň svoje tajomstvo, aby ho nezneužili proti tebe.
strieľať z neho :  Snívaš o povolaní, ku ktorému nemáš vlohy.
niekto vás ním ohrozuje :  Utrpíte stratu násilným činom niekoho iného.
strieľať na niekoho :  V istej veci vás oklamú.
vidieť :  Chcete niečo presadiť násilím.
  Sústreď sa iba na veci, ktorým dobre rozumieš.
  Núdza ti zatiaľ nehrozí.
  Pochopia ťa ľudia, na ktorých mienke ti veľmi záleží.
(zákusky) :  S priateľmi stráviš nepríjemné chvíle, ktoré ti ešte dlho zostanú v pamäti.
  Veľa toho pokazíte, ak sa budete k iným chovať ľahkomyseľne alebo príliš opatrne.
kupovať :  Znamená zväčšenie rodiny.
rozbiť :  Prestavuje šťastie.
umývať :  Znamená harmóniu v láske a priateľstve.
vidieť špinavý :  Značí starosti v domácnosti.
  Buď na seba veľmi prísny.
byť ním :  Splní sa vám želanie.
rozprávať sa s ním :  Známosť, ktorú nadviažete, prinesie so sebou obchodné nepríjemnosti.
napísať :  Zbav sa zlomyseľnosti.
mať husté :  Predzvesť radosti.
vypadávajúce, riedke, spálené :  Znamená nejakú stratu.
odlamovať vetvičky z ríbezľového kríka :  Znamená to, že si vybudujete verné priateľstvo.
mať mimo času zberu :  Predstavuje nevernosť.
v čase zberu :  naznačuje stálosť a spokojnosť.
piť šťavu z čiernych ríbezlí :  Hľadáte zmenu.
vidieť na kríku :  Budete mať do činenia s úprimnými ľuďmi.
  Trpíš, lebo svoje želania nemôžeš uskutočniť.
s čistou vodou :  Úspešná budúcnosť šťastie.
ak hučí :  Klebety, jedovaté reči.
kúpať sa v nej :  Dôveruj svojim silám a svojej budúcnosti.
plávať v nej :  Zvíťazíš nad intrigánmi.
ak ťa unáša jej prúd :  Bojuj proti nepriazni všetkými silami.
spadnúť do nej :  Niekoho v tvojej rodine stihne nešťastie.
  Znamená prekážku v dôležitom okamihu životnej cesty.
plávať cez ňu :  Premôžete nebezpečného nepriateľa.
počuť hlasno šumieť :  Niekto vás potupí.
s kalnou a nepokojnou vodou :  S niekým máte nečisté úmysly.
spadnúť do rieky :  Znamená nešťastie.
vidieť rieku s priezračnou vodou :  Znamená čisté úmysly.
vidieť ako vystupuje z brehov :  V nejakom zámere prináša zábrany.
vidieť v nej vodopád :  Zruinovanie člena rodiny.
vidieť záplavy :  Ak je voda číra, znamená vznešenú návštevu. Ak je kalná, značí nešťastie a rozpor.
Putovanie :  Znamená, že ste veriaci.
  Šťastne dokončíš svoju prácu.
  Nezveruj sa cudzím ušiam, lebo ťa prezradia.
  Si pod dobrou ochranou.
ak sú chorí :  Nepríjemnosti nedajú na seba dlho čakať.
nevlastní :  Ak nebudeš úprimnejší zostane na tebe znak klamára a podvodníka.
stratiť ich :  V utrpení ti pomôžu cudzí ľudia.
  Túžite po opore rodičov.
Hádať sa s nimi :  Znamená zlé znamenie.
vidieť, hovoriť s nimi :  Prináša vrúcnosť a šťastie.
vidieť mŕtvych :  Predzvesť dobrých rodinných správ.
ak sú mŕtvi :  Potešíš sa z uznania.
  Usilovnosťou sa dopracuješ blahobytu.
vlastnú mať :  Koniec hľadania; pevne zakotvíš.
vidieť, mať ju :  Predstavuje šťastie.
počuť trúbiť :  Láska s nemalými prekážkami.
rohový dom :  Túžite po výhodách.
  Príjemná zmena v tvojej rodine.
  Strach manžela, ktorý sa podceňuje.
vidieť :  Vystríha pred neopatrnosťou, ktorá môže spôsobiť tiesnivú situáciu.
vidieť v nej iných :  Poponáhľajte sa na pomoc priateľovi v núdzi.
Zdržiavať sa v nej :  Kráčate po nebezpečnej ceste.
Zrútiť sa do nej :  Využite pomoc iných v ťažkej veci.
robiť no nej :  Dobré znamenie pre celú tvoju rodinu.
s úrodou :  Dosiahneš. po čom túžil.
neobrobená :  Nemilé prekvapenie.
  Prílišná skromnosť ti prekáža v rozlete.
usilovný :  Šťastie, domov, ktorý netrpí nedostatkami.
lenivý :  Pečené holuby nikdy nepadajú do huby.
  Túžite po jednoduchom živote.
Stretnúť mladého :  Čaká vás úspech v práci aj v súkromnom živote.
Stretnúť starého :  Postupujú k vám zábrany a ťažkosti.
vidieť ho pri práci :  Znamenie radostnej budúcnosti.
vidieť seba ako roľníka :  Dobrý postup na čestnom základe.
čítať :  Šťastie v láske.
  Pokus získať o istej veci jasný obraz.
niekoho iného :  Človeka, o ktorom ste si mysleli, že ho poznáte veľmi dobre, spoznáte z úplne inej stránky.
svoj vlastný :  Kvôli vlastnej chybe sa ocitnete v nepríjemnej situácii.
  Srdce máš plné ľútosti, lebo ľudia ťa veľmi klamú.
mať ju v dome :  Ani najväčší súlad netrvá večne.
  Zlepšenie vášho postavenia vďaka náhode alebo vytrvalosti.
jesť :  Značí chorobu.
Držať v ruke :  Znamená zisk.
Počuť kvákať :  Ostatní vás budú chváliť.
vidieť :  Prísľub peňazí.
Zabiť :  Spôsobíte si škodu vlastným zavinením.
zabiť ju :  Odporcovia spoznajú, že si príliš zdatný protivník.
na rastlinách :  Čisté myšlienky, statočnou prácou uskutočnené plány.
  Budeš sa strachovať, lebo tvoja radosť potrvá iba veľmi krátko.
na piecke :  Máš sklon k bezdôvodnému ohováraniu.
Znamenie pominuteľnosti :  V ohni na rošte vyhasnú vášne.
vidieť :  Znamená nešťastnú lásku, ktorá prináša so sebou nepríjemné sprievodné javy.
vidieť :  Dostanete sa do popredia záujmu.
  Si vyrovnaný, lebo k šťastiu si sa dopracoval vlastnými rukami.
  Zapieranie prekážok.
Nachádzať sa na nej :  Znamená dobrý postup.
Pozerať na ňu z výšky :  Postup v živote.
vidieť :  Znamená veľké šťastie a radosť.
vidieť ju uprostred lesa :  Znamená upokojujúce bytie.
drevo :  Znamená problémy.
Sklo a porcelán :  Prinesie vám šťastie.
Železo :  Plánovaná veľká udalosť sa podarí.
  Čakajú vás nejaké prekážky.
dostať :  Človek sa zorientuje v každej situácii.
vydať :  Znamená dobré postavenie.
  Je dôkazom priateľstva ale aj symbolom skorej zmeny v živote.
rozlúčiť sa s priateľom/priateľkou :  Znamená dedičstvo.
lúčiť sa :  Predstavuje vernosť.
vidieť rozlúčenie dvoch ľudí :  Poukazuje na neveru.
s priateľmi :  Smútok, žiaľ.
manželská :  Pre nedostatok odvahy a vôle bojovať sa vzdáš niečoho veľmi hodnotného.
  Náznak prichádzajúcej choroby.
  Veľké prekážky ťažkosti.
  Múdro sa poučíš.
  Budú ti vyčítať falošnosť.
  Znamená zúčtovanie so sebou samým alebo s okolím.
obdržať :  Nepokojné dni v dôsledku neistoty.
počuť predniesť :  Nedopúšťajte sa voči niekomu bezprávia.
rozsudok smrti :  Znamená hanbu.
vyniesť rozsudok :  V istej veci sa mýlite.
list :  Prinesie vám to zlé správy.
iné veci :  Čaká vás nejaká nemilá povinnosť.
stratiť :  Chráň so hlúpych činov.
stratiť :  Nemáte toľko premýšľať.
  Zbytočne túžiš po zmene.
  Dávajte si pozor, aby ste vlastnou vinou nestratili milého človeka.
vidieť rozvod druhých :  Nabáda k vernosti.
vidieť vlastný :  Predstavuje vernú lásku.
drevo :  Ťažká práca.
  Tvoja láska nebude vypočutá.
kupovať :  Znamená šťastie.
nosiť :  Predstavuje spokojnosť.
na hodinách :  Nedaj sa odradiť od dobrých skutkov.
  Máš chabé nádeje, tvoj život sa skladá zo samých porážok.
  Ak budeš mať oči otvorené, vyhneš sa mrzutostiam.
kapať ju :  Objasníš záhadu.
veľké kusy :  Tvoja cesta bude veľmi namáhavá.
  Výhra v lotérii.
  Znamená neradostný osud a zlo.
  Nepokojná, strastiplná staroba.
pravá :  Získa š verných priateľov.
ľavá :  Niekto prezradí tvoj pokus o podvod.
podať ju :  Priateľské vzťahy sa ti veľmi oplatia.
umývať ju :  V povolaní postúpiš vyššie a získaš úctu a vážnosť.
bozkávať ju :  Potrápiš sa, lebo ťa budú z niečoho podozrievať.
stratiť ju :  Zakrátko budeš potrebovať pokoj a rozvahu.
zraniť si ju :  Najmä na ulici buď opatrný.
krásna :  Budeš mať radosť z úspechov v povolaní.
malá :  Nedaj sa klamať ľuďmi, ktorí ti vždycky prisviedčajú.
špinavá :  Zamoceš sa do nepríjemných záležitostí.
napuchnutá :  Svárlivosť ti asi pripraví ťažké chvíle.
mŕtvoly :  Príliš ťa drží starosť.
symbol sily a šikovnosti :  Ľavá ruka ženská, pravá mužská.
bozkávať :  Budete sa zaliečať a lichotiť.
držať si ruky pred očami :  Niekomu budete musieť niečo pripomenúť.
malá :  Nevernosť priateľov.
mať peknú a silnú :  Uzatvoríte dobrý obchod.
mať zašpinené :  Znamená dôvernosti so zlým človekom.
ochlpená :  Znamená nešťastie.
prezerať si :  Prináša bolesť a trápenie.
prísť o ľavú :  Znamená smrť matky.
prísť o pravú :  Znamená smrť otca.
spáliť si :  Máte závistlivcov.
stisnúť ruku niekoho iného :  Stretnete naozajstného priateľa.
umývať si ruky :  Prináša vážnosť.
vidieť alebo mať odrezanú alebo uschnutú :  Nevera najlepších priateľov.
vidieť napuchnutú :  Znamená neznášanlivosť a hašterivosť.
vidieť poranenú :  Budete v nevýhode.
vidieť ruku bez prstov :  Silné nepriateľské vplyvy.
vidieť viac rúk :  Prísľub cti a majetku.
  Ak sa chceš dostať k cieľu, buď jemný a citlivý k ľuďom.
dostať :  Niekto bude na vás klásť neoprávnené nároky.
mať na rukách :  Predstavuje šťastie.
obliecť si :  Prináša radosť.
roztrhané :  Zabudnú na vás.
stratiť :  Predstavuje hnev a spory.
  Risk je zisk.
hrať a prehrať :  V nejakej veci na vás asi čaká veľké šťastie.
hrať a vyhrať :  Opatrnosť je na mieste. Hrozí vám strata.
vidieť hrať druhých :  Niečo vás uvedie do pokušenia.
piť :  Nereaguj na lákavú správu, ktorú dostaneš z cudziny.
piť ho :  Pohoda vo vlastnom útulnom domove.
vidieť, vidieť druhých piť :  Znamená zlepšenie vlastnej situácie.
  Vášne ťa pripravia o rovnováhu.
na pec :  Buď pokojný, lebo dosiahneš, o čo sa usiluješ.
na vodovod :  Uchovaj si čistú myseľ.
(na pečenie) vidieť vnútri žiaru :  Znamená šťastie a úspech.
(na pečenie) vidieť zvonka :  Predzvesť blahobytných pomerov.
  Chráň sa pred ohňom a peknými ženami.
  Pravdepodobne šťastia nájdeš v ďalekej krajine.
  Tvoju budúcnosť ohrozujú nepredvídané činy falošných priateľov.
červená :  Mladosť, vernosť, šťastná láska.
biela :  Šťastie v práci i v súkromnom živote.
žltá :  Niekto ťa veľmi miluje, ale obáva sa ti to prejaviť.
kvitnúca :  Ošiaľ zo šťastia a lásky.
zvädnutá :  Sily ťa postupne opúšťajú.
ak tento sen neprináša útechu :  Značí duševné bohatstvo, v istom ohľade dokonalosť.
darovať :  Márne budete dúfať v lásku.
dostať :  Splnia sa vám milostné túžby.
odtrhnúť bielu :  Značí nesmelý pokus o uchopenie šťastia.
odtrhnúť červenú :  Svoje šťastie chcete dosiahnuť búrlivo.
odtrhnúť žltú :  Scény žiarlivosti vnášajú bolesť do lásky.
popichať sa na tŕňoch :  Znamená trápenie z lásky.
ružový ker s rozkvitnutými ružami :  Splnia sa vám tajné želania.
vidieť kvitnúť :  Ste zamilovaný.
vidieť kvitnúť bielu ružu :  Zachvátila vás tichá a čistá láska.
vidieť kvitnúť červenú ružu :  Ste naplnení vášnivou láskou.
vidieť kvitnúť žltú ružu :  Lásku kalí žiarlivosť.
vidieť ružový ker :  Asi sa zúčastnite rodinnej oslavy.
vidieť šípové ruže :  Naznačuje kamarátske manželstvo.
zvädnuté ruže :  Znamená to sklamanie a rozchod.
dostať :  Vernosť zvíťazí nad neúprimnosťou.
trhať :  Potlačíš v sebe pochybnosti.
  Náboženstvo - viera je dôležitá. Má dôležitú úlohu.
modliť sa :  Budeš potrebovať pomoc.
mať :  Svoje plány len smelo uskutočni.
  Príjemná práca, príjemný život.
  Darmo sa nenamáhaš, všetko dokončíš s úspechom.
  Šťastie a pokoj ti onedlho zaklopú na dvere.
  Symbol nádeje a vzostupu.
chytiť malú rybku :  Značí smútok.
chytiť veľkú rybu :  Prísľub dobrých obchodov.
jesť ryby :  V snoch žien znamená dobrý pôrod. V snoch mužov znamená šťastie u žien.
plná nádoba rýb :  Dobrý priebeh obchodov.
obchodník s rybami :  Znamená zisk.
rybársky prút :  Náznak nádeje a zisku.
rybí trh :  Predstavuje úspech.
rybník :  Prinesie vám starosti.
vidieť :  Nejaký chytrák vás podvedie.
vidieť malé ryby :  Znamená nespokojnosť.
vidieť veľké ryby :  Čaká vás dobrý zárobok.
vidieť zlaté ryby :  Splní sa vám nejaké prianie.
  Nepríjemnosti ti zachmúria myseľ.
  Očakávaj návrh alebo ponuku k sobášu, ktorý by priaznivo zmenil tvoj život.
  Vystavíte sa nebezpečenstvu, ale opäť nájdete rovnováhu.
chytať veľké ryby v čistej vode :  Budete mať šťastie a úspech.
vidieť iných :  Príležitosť k dobrému kamarátstvu.
vidieť sám seba :  Nájdete znova duševnú rovnováhu.
  Bez vytrvalosti úspech nečakaj.
  Tvoje želanie sa nesplní.
zhltnúť :  Stretnete sa s protivenstvom.
  Prírastok v rodine.
s labuťami :  Skorý sobáš.
sen o plodnosti :  Asociácia s plodovou vodou.
vidieť :  Po bolestnom prežitku príde nové šťastie.
vidieť s čírou vodou :  Nájdete nového priateľa alebo priateľku.
vidieť s kalnou alebo špinavou :  Priateľa alebo priateľku pristihnete pri nevere.
vidieť s množstvom rýb :  Znamená veľký prílev financií.
vidieť s mŕtvymi rybami :  Prináša finančnú stratu.
  Pokús sa o šťastie v lotérii.
malé :  Zlomyseľnosťou poškodzuješ predovšetkým sám seba.
veľké :  Šťastne dokončíš svoje zámery.
mŕtve :  Prekonáš telesnú nevoľnosť.
chytať :  Tvoji nepriatelia sledujú každý tvoj krok.
kupovať :  Niekto ťa podvádza.
vidieť :  Tvoje želanie sa ti asi rýchlo splní.
cestovať v ňom :  Pravdepodobne patríš k ľuďom, ktorí ohováraniu len tak neuniknú.
vykoľajený :  Asi vás čaká dlhodobý zármutok.
  Uskutočni sa ti dávny sen z mladosti.
  Predpovedá namáhavú prácu.
čítať :  Asi ti zaškodí tvoja márnomyseľnosť.
písať :  Vieš skrášliť ľúbostný vzťah.
vidieť :  Niekto vás preľstí.
  Anonymné obvinenie ti zapríčiní veľa starostí.
  Svoj plán uskutočníš iba za veľkých ťažkostí.
  Ak získaš čas, všetko sa ti podarí, ale potom budeš veľmi šťastný a zabudneš rýchlo na ťažkosti.
  Ak neodpúšťaš iným, buď prísny aj na seba.
vidieť ho kompletne v zbroji :  Predzvesť nebezpečného dobrodružstva.
rytiersky súboj :  Zbytočný rozruch a mrzutosti.
  Tvoje pomery sa značne zlepšia.
  Sen naznačuje nejakú núdzu, vyjadruje duševný alebo telesný nedostatok.
vidieť, variť, jesť :  naznačuje to dobré príjmy.

 Snár A-Z


A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  Ľ  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 


Partneri
palffy home page    4kside home page
 
MarcTanner.sk
 
Vulcann.co.uk
Flag Counter